Regler om huslejens størrelse

Du kan på denne side læse om, hvordan du fastsætter lejen for lejemål i Københavns Kommune.

I de otte huslejenævn i Københavns Kommune behandles hvert år et stort antal sager om lejens størrelse i beboelseslejligheder og udlejede værelser. Der kan ikke gives et præcist svar på, hvilken leje, som kan godkendes for et lejemål. 

Hvordan lejen skal fastsættes, afhænger af, hvilken regel lejen skal fastsættes efter. Der findes en række forskellige regler for lejefastsættelsen, og det er objektive kriterier der afgør, hvilken regel der gælder for ens lejemål. 

Overordnet skelnes der mellem

a: ejendomme, der pr. 1. januar 1995 bestod af 7 eller flere beboelseslejligheder, eller

b: ejendomme, der pr. 1. januar 1995 bestod af 6 eller færre beboelseslejligheder.

Hvis lejemålet er beliggende i en af de to typer af ejendomme, kan der i visse særlige tilfælde aftales fri lejefastsættelse, hvis:

  1. ejendommen, hvori lejemålet er beliggende, er taget i brug efter 31. december 1991,
  2. lejligheden er pr. 31. december 1991 udelukkende lovligt blev anvendt til erhvervsformål, eller
  3. lejemålet er nyindrettet i et loftsrum, som pr. 1. september 2002 ikke blev benyttet til boliger. 

Læs mere under de enkelte boformer

Vis alle

Enkeltværelser

Enkeltværelser i udlejers egen bolig er reguleret af boligreguleringslovens kapitel V. Efter reglen i § 31 kan huslejenævnet ændre lejen efter reglerne i lejelovens § 49, jf. § 47, stk. 2. Det er således udgangspunktet om det lejedes værdi, der er gældende. Lejen kan for sådanne lejemål indeholde alle forbrugsudgifter, som vand, varme og el. Hvis der skal ske særskilt betaling, skal det ske efter egnede forbrugsmålere og ikke kun efter et skønnet forbrug.

Læs mere om lejefastsættelsen for enkeltværelser i udlejers lejlighed under relateret indhold til højre på siden - Udlejning af værelser.

Klubværelser

I klubværelser (værelser, hvor udlejer ikke selv bebor lejligheden, men lejeren deler køkken og bad med andre lejere) skal lejen fastsættes på grundlag af de samme principper som for ejendommens almindelige beboelseslejligheder, se ovenfor.

Ejerlejligheder og andelslejligheder

Ejerlejligheder og andelslejligheder udlejet af ejeren samt lejelejligheder fremlejet af lejeren er omfattet af reglerne under punkt b. Lejen skal således fastsættes i overensstemmelse hermed med mulighed for undtagelser nævnt under punkt 1-3.

Læs mere om lejefastsættelsen for ejer- og andelslejligheder under relateret indhold til højre på siden - Udlejede ejer- og andelslejligheder.

Læs mere om lejefastsættelsen for fremlejede lejligheder under relateret indhold til højre på siden - Seks eller færre beboelseslejligheder i én ejendom.

Kontakt

Nævn og Natteliv

Nyropsgade 3

1602 København V