Sådan indbringer du en sag for nævnet

Her kan du læse om, hvad du skal gøre for at indbringe en sag for huslejenævnet, beboerklagenævnet og ankenævnet.

Her skal du sende din sag til:

Du kan vælge at sende din sag pr. Digital Post eller brev. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Det skal du sende med:

 • Først og fremmest skal du angive, hvilken adresse sagen drejer sig om (lejemålet skal være beliggende i Københavns Kommune)
 • Dit navn og kontaktoplysninger
 • En skriftlig forklaring på, hvad du ønsker, at huslejenævnet skal tage stilling til. Hvis der er brug for, at huslejenævnet tager stilling til flere ting, kan det være en fordel at dele din henvendelse op i afsnit
 • Hele lejekontrakten
 • Relevant korrespondance med modparten
 • Er det en fraflytningssag, skal du også medsende fraflytningsrapporten
 • Er det en sag om forbrugsudgifter, som fx vand og varme, skal du sende forbrugsregnskabet
 • Hvis du anker en afgørelse til ankenævnet, skal du sende en kopi af afgørelsen som ankes
 • Hvis nævnet har brug for yderligere, retter nævnet selv henvendelse

Det skal du betale:

 • Gebyret for at indbringe sager for beboerklagenævnet er 161 kroner (2023) pr. sag
 • Gebyret for at indbringe sager for huslejenævnet er 345 kroner (2023) pr. sag
 • Gebyret for ankenævnets sagsbehandling er 182 kroner (2023) pr. lejemål
 • Gebyr for forhåndsgodkendelse af lejen for din ejer- eller andelsbolig: 576 kroner (2023)
 • Udlejere, der taber sager ved huslejenævnet, skal betale et gebyr på 6.597 kr. (2023). Hvis udlejer taber sagen delvist, eller hvis sagen forliges ved nævnet, pålægges der ikke gebyr.

Kontonummer og betalingsfrist fremgår af første brev fra huslejenævnet. Her vil dit sagsnummer fremgå, som du skal oplyse, når du overfører betalingen.

Så hurtigt bliver sagerne behandlet 

Sagsbehandlingstiden afhænger af sagens karakter sammenholdt med antallet af sager i nævnene generelt. Som udgangspunkt prioriteres sagerne i tidsmæssig, kronologisk rækkefølge, således at de ældste sager behandles først. Det sker dog nogle gange, at der er sager af hastende karakter, som i sagens natur må prioriteres først. Sagsbehandlingen varer typisk otte-ti måneder, men det er dog ikke usædvanligt, at en sag kan tage længere tid.

Sagsbehandlingen er skriftlig.

Hvis du har spørgsmål til din sag, kan du ringe på tlf. 33 66 62 00 mandag-tirsdag og torsdag-fredag (klokken 10-14). 

Læs mere om forhåndsgodkendt husleje

Kontakt

Jura og Huslejenævn

Nyropsgade 3

1602 København V