Indbring en sag for huslejenævnet, beboerklagenævnet eller ankenævnet

Her kan du indbringe en sag for huslejenævnet, beboerklagenævnet eller ankenævnet. Nedenfor kan du læse yderligere om dokumentation til sagen, gebyr og nævnenes kontaktoplysninger.

Hvis du ønsker at anke en afgørelse fra beboerklagenævnet, skal det skal ske direkte til boligretten. Se nærmere i klagevejledningen i din afgørelse.

Du kan vælge at sende din sag via vores indbringelsesblanket, Digital Post eller brev. Se kontaktoplysninger nederst på siden. 

Vi opfordre dig til at anvende indbringelsesblanketten. Ved at benytte blanketten sikrer vi en hurtigere og mere effektiv behandling af sagen.

Ved indbringelsen skal du have følgende dokumentation klar:

 • Først og fremmest skal du angive, hvilken adresse sagen drejer sig om (lejemålet skal være beliggende i Københavns Kommune)
 • Dit navn og kontaktoplysninger
 • En skriftlig forklaring på, hvad du ønsker, at huslejenævnet skal tage stilling til. Hvis der er brug for, at huslejenævnet tager stilling til flere ting, kan det være en fordel at dele din henvendelse op i afsnit
 • Hele lejekontrakten
 • Relevant korrespondance med modparten
 • Er det en fraflytningssag, skal du også medsende fraflytningsrapporten
 • Er det en sag om forbrugsudgifter, som fx vand og varme, skal du sende forbrugsregnskabet
 • Hvis du anker en afgørelse til ankenævnet, skal du sende en kopi af afgørelsen som ankes
 • Hvis nævnet har brug for yderligere, fremgår det af indbringelsesblanketten ellers retter nævnet selv henvendelse

Det skal du betale:

Ved brug af indbringelsesblanketten opkræves gebyret ved elektronisk betaling, når sagen indbringes.

 • Gebyret for at indbringe sager for beboerklagenævnet er 167 kroner (2024) pr. sag
 • Gebyret for at indbringe sager for huslejenævnet er 357 kroner (2024) pr. sag
 • Gebyret for ankenævnets sagsbehandling er 188 kroner (2024) pr. lejemål
 • Gebyr for forhåndsgodkendelse af lejen for din ejer- eller andelsbolig: 596 kroner (2024)
 • Udlejere, der taber sager ved huslejenævnet, skal betale et gebyr på 6.827 kr. (2024). Hvis udlejer taber sagen delvist, eller hvis sagen forliges ved nævnet, pålægges der ikke gebyr.

Hvis du anvender digital post eller brev fremgår kontonummer og betalingsfrist af første brev fra huslejenævnet. Her vil dit sagsnummer fremgå, som du skal oplyse, når du overfører betalingen.

Så hurtigt bliver sagerne behandlet 

Sagsbehandlingstiden afhænger af sagens karakter sammenholdt med antallet af sager i nævnene generelt. Som udgangspunkt prioriteres sagerne i tidsmæssig, kronologisk rækkefølge, således at de ældste sager behandles først. Det sker dog nogle gange, at der er sager af hastende karakter, som i sagens natur må prioriteres først. Sagsbehandlingen varer typisk otte-ti måneder, men det er dog ikke usædvanligt, at en sag kan tage længere tid.

Sagsbehandlingen er skriftlig.

Hvis du har spørgsmål til din sag, kan du ringe på tlf. 33 66 62 00 mandag-tirsdag og torsdag-fredag (klokken 10-14). 

Læs mere om forhåndsgodkendt husleje

Kontakt

Jura og Huslejenævn

Nyropsgade 3

1602 København V