Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet behandler klager for boliger i almennyttigt byggeri

Hvis det derimod drejer sig om privat udlejning, skal sagen i stedet sendes til huslejenævnet.

For almennyttigt byggeri gælder almenlejeloven, mens lejeloven og boligreguleringsloven gælder for privat udlejning.

Se beboerklagenævnets medlemmer og fastlagte mødedatoer for 2021

Kontakt

Jura og Huslejenævn

Nyropsgade 3

1602 København V