Ansøgning af indendørsfaciliteter

Ansøgningerne til fordelingsrunden for indendørsfaciliteter 2019-21 er behandlet. De tider, som stadig er ledige, kan søges som resttider.

Folkeoplysende foreninger og aftenskoler kunne søge om tider i ansøgningsrunden for indendørsfaciliteter 2019-21. Ansøgningsfristen var 1. februar 2019. Alle tider blev fordelt efter Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København.

Den næste ordinære ansøgningsrunde for udendørsfaciliteter er udskudt. I stedet kan foreninger og aftenskoler få forlænget deres sæsonbookinger til 2022. Læs mere på vores særlige side om forlængelsen. Vi forventer således at ansøgningsfristen til næste ordinære ansøgningsrunde bliver 1. februar 2022.

Bemærk, at der fra 1. juli 2019 opkræves gebyr for brug af faciliteter stillet til rådighed af Københavns Kommune. Læs mere om gebyr.

Sæson

  • Kulturhuse, idrætsanlæg, mv.: 1. august - 30. juni (vejl.)
  • Skoler og svømmehaller: 1. september - 31. maj (vejl.)

Bemærk, at mange indendørsfaciliteter er lukkede i skoleferier og på skolefridage. Desuden kan enkelte datoer blive aflyst fx hvis faciliteten skal renoveres, eller hvis en skolefacilitet undtagelsesvist skal benyttes til skolebrug.

Resttider

De tider, som stadig er ledige, kan søges som resttider.

Resttider behandles løbende og efter først-til-mølle-princippet.

Oprettelse af hold

Husk at oprette hold, når I skal søge tider i Foreningsportalen.

Kontakt