For skoler: Lærervejledning og materialer til Børnesundhedsprofilen

Her kan du finde forskellige materialer, der kan hjælpe til at gennemføre Børnesundhedsprofilen 2023.

Lærervejledning som webtekst

Vis alle

Introduktion

Kære klasselærer i 3., 6. og 9. klasse i Københavns Kommune

Tak fordi du hjælper med at gennemføre Børnesundhedsprofilen 2023. Undersøgelsen løber i perioden fra 4. september til 6. oktober 2023.

Der skal afsættes én undervisningslektion til at gennemføre undersøgelsen, og skolen tilrettelægger selv, hvornår i perioden, de enkelte klasser skal besvare spørgsmålene.

På denne side har vi samlet alt, hvad du skal vide for at kunne guide dine elever gennem undersøgelsen.

Kort om Børnesundhedsprofilen

Klassens elever skal med Børnesundhedsprofilen besvare et elektronisk spørgeskema om deres sundhed, trivsel og fritidsaktiviteter. Du kan se spørgeskemaerne her.

Formålet er at få bedre viden om de københavnske børn og unges sundhed og trivsel for at kunne igangsætte og prioritere indsatser og tiltag til størst mulig glæde og gavn for børn og unge i København. Børnesundhedsprofilen supplerer den nationale trivselsmåling ved at undersøge børnenes hverdagsliv uden for skolen og er dermed en unik mulighed for, at I kan få et bredt indblik i sundhed og trivsel blandt eleverne på lige netop jeres skole.

Sidste gang, Københavns Kommune gennemførte Børnesundhedsprofilen, var i 2021, hvor flere end 9.000 børn fra københavnske skoler deltog.

Sådan kan skolen anvende resultaterne

Resultaterne fra Børnesundhedsprofilen bliver samlet i statistiske rapporter, og alle deltagende skoler vil modtage sin egen skolerapport. Resultaterne fra Børnesundhedsprofilen kan anvendes i skolens arbejde med at styrke elevernes sundhed og trivsel på skolen.

Københavns Kommune vil derudover bruge viden fra Børnesundhedsprofilen til at planlægge og prioritere forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, der på forskellig vis fremmer børn og unges sundhed, trivsel og deltagelse i kultur-, idræt- og foreningstilbud.

Elevernes besvarelser vil alene blive brugt til at udarbejde statistiske rapporter, og der er ingen med tilknytning til skolen, der får adgang til at se, hvad den enkelte elev har svaret.

Elever der ikke vil deltage i Børnesundhedsprofilen

Da det er en undersøgelse, der alene skal bruges til statistik, må eleverne gerne deltage uden forældresamtykke. Skolen har udsendt informationsbreve til forældrene via skolens normale informationskanaler. Elever i 9. klasse skal ligeledes have et elevbrev.

Deltagelse i Børnesundhedsprofilen er frivillig. Derfor skal det respekteres, hvis en elev i forbindelse med afviklingen af undersøgelsen giver udtryk for ikke at ville deltage, ligesom det er muligt at springe spørgsmål over. Det har ingen konsekvenser for den enkelte elev, hvis den pågældende ikke besvarer undersøgelsen.

Har forældre spørgsmål til eller betænkeligheder omkring deres barns deltagelse i undersøgelsen, kan de kontakte fællespostkassen for Børnesundhedsprofilen på BSP@kk.dk. Hvis forældre har frameldt deres barn via fællespostkassen, vil eleven få beskeden “Du er blevet afmeldt fra den valgte undersøgelse og har derfor ikke mulighed for at besvare. Du kan derfor lukke siden nu”, når de logger på.

Trin for trin: Sådan gennemføres Børnesundhedsprofilen

Før

 • Planlæg god tid i klassen til at gennemføre undersøgelsen. Det tager ca. 30-45 minutter at besvare selve undersøgelsen. Det er vigtigt, at du er til stede, mens undersøgelsen gennemføres, så du kan svare på spørgsmål og sikre, at undersøgelsen bliver gennemført under trygge rammer for eleverne.

 • Sørg for, at der er det rette udstyr til rådighed. Privat- eller friskoleelever skal logge ind med deres UNI-Login. Folkeskoleelever skal logge in via Unilogin-vælgeren med lokal login (Pædagogisk AD). Eleverne i 3. klasse kan bruge en indbygget højtlæsningsfunktion i spørgeskemaet til at få spørgsmålene læst højt. Elever i 6. og 9. klasse kan til hver en tid bruge det oplæsningsprogram, som skolen normalt anvender.

 • Placer gerne eleverne, så de ikke kan se hinandens besvarelser. Og bed dem respektere hinandens privatliv ved ikke at læse med hos hinanden. Det er også vigtigt, at du som lærer, ikke ser de svar, som den enkelte elev afgiver.

 • Fortæl eleverne følgende om undersøgelsen:

  • Deres besvarelse vil ikke kunne ses af hverken forældre, lærere eller nogen andre på skolen.

  • Spørgeskemaet kan indeholde personlige spørgsmål, og eleverne kan undlade at svare på spørgsmål, som de ikke ønsker at besvare.

 • Gennemgå evt. nogle af spørgsmålene i klassen inden undersøgelsen, så alle forstår, hvad spørgsmålene går ud på. En ordliste til eleverne i 3. klasse er tilgængelig på denne hjemmeside. Dette kan også være en god anledning til at tale med klassen om sundhed og trivsel.

 • Bed eleverne om at læse det enkelte spørgsmål og svarmuligheder igennem, inden de svarer.

 • Elever, der er fraværende på dagen, kan efterfølgende besvare undersøgelsen enten i skolen eller derhjemme via den samme svarside. Dette skal blot gøres inden for undersøgelsesperioden, altså senest den 6. oktober 2023. 

Under

 • Instruér eleverne i, hvordan de kommer ind til spørgeskemaet. Brug gerne trin-for-trin-guiden, som du kan læse højt for eleverne.

 • Eleverne skal gå ind på hjemmesiden www.svar.BørnUngeLiv.dk. Privat- eller friskoleelever skal logge ind med deres personlige UNI-Login og folkeskoleelever via Unilogin-vælgeren, hvor de logger ind med Pædagogisk AD (@undervisning.kk.dk).

 • Når eleverne er logget ind, vil de komme ind på ”Min side”, hvor de vil blive mødt af en vandret ”boks”. Ved at klikke på boksen ledes eleverne automatisk over i det rette spørgeskema. Det vil på ”Min side” fremgå, om undersøgelsen er besvaret eller ikke-besvaret. Den færdige besvarelse afsluttes ved at trykke ’AFSLUT’.

 • Du må gerne hjælpe eleverne med at forstå spørgsmålene, bare du lader eleverne selv komme frem til deres egne svar.  Det er vigtigt, at eleverne svarer nøjagtig det, der passer til deres egen oplevelse. Det er således vigtigt at understrege, at Børnesundhedsprofilen er en brugerundersøgelse og ikke en test – det handler om elevens opfattelse af deres sundhed og trivsel – ikke om korrekte svar.

 • Måske vil nogle elever opleve, at visse spørgsmål er svære at besvare eller berører følsomme emner. Fortæl gerne eleverne, at de altid kan henvende sig til deres lærer eller andre relevante ressourcepersoner, f.eks. sundhedsplejersken, hvis de har brug for en snak.

Instruktion for eleverne (kan læses højt)

For 3. klassetrin

”I skal besvare et spørgeskema om, hvordan I har det. I må gerne springe spørgsmål over, som I ikke kan svare på eller ikke har lyst til at svare på. Til nogle spørgsmål kan I sætte flere krydser. Det gælder ikke om at blive hurtigt færdig, men om at svare ærligt på alle spørgsmål. Der er ikke nogen rigtige eller forkerte svar. Hvis der er noget, I ikke forstår, må I gerne bede om hjælp. Der er ingen lærere, forældre eller andre elever, der bagefter kan se, hvad I hver især har svaret. Når I er færdige med at svare på spørgsmålene, vil jeres svar være med til at vise, hvordan børn i København har det.”

Vejledning til login for elever i indskolingen: 

 • Gå ind på www.svar.boernungeliv.dk
 • Klik på ”Start” 
 • Klik på ”Log ind med UNI Login”
 • Privat- og friskoleelever: Log ind med jeres UNI Login
 • Folkeskoleelever: Log in via Unilogin-vælgeren med lokal login (Pædagogisk AD)
 • Klik på kassen ”3. klasse – Børnesundhedsprofilen 2023" 
 • Besvar spørgsmålene 
 • Tryk ”AFSLUT” og luk browseren når I er færdige (I logges automatisk ud) 
 • Når I har besvaret spørgeskemaet, er I færdige. 

For 6. klassetrin

”I skal besvare et spørgeskema om, hvordan I har det. I må gerne springe spørgsmål over, som I ikke kan svare på eller ikke har lyst til at svare på. Til nogle spørgsmål kan I sætte flere krydser. Det gælder ikke om at blive hurtigt færdig, men om at svare ærligt på alle spørgsmål. Der er ikke nogen rigtige eller forkerte svar. Hvis der er noget, I ikke forstår, må I gerne bede om hjælp. Der er ingen lærere, forældre eller andre elever, der bagefter kan se, hvad I hver især har svaret. Når I er færdige med at svare på spørgsmålene, vil jeres svar være med til at vise, hvordan børn i København har det.”

Vejledning til login for elever på mellemtrinnet: 

 • Gå ind på www.svar.boernungeliv.dk
 • Klik på ”Start” 
 • Klik på ”Log ind med UNI Login”
 • Privat- og friskoleelever: Log ind med jeres UNI Login
 • Folkeskoleelever: Log in via Unilogin-vælgeren med lokal login (Pædagogisk AD)
 • Klik på kassen: ”6. klasse – Børnesundhedsprofilen 2023" 
 • Besvar spørgsmålene 
 • Tryk ”AFSLUT” og luk browseren, når I er færdige (I logges automatisk ud) 
 • Når I har besvaret spørgeskemaet, er I færdige. 

For 9. klassetrin

”I skal besvare et spørgeskema om, hvordan I har det. I må gerne springe spørgsmål over, som I ikke kan svare på eller ikke har lyst til at svare på. Til nogle spørgsmål kan I sætte flere krydser. Det gælder ikke om at blive hurtigt færdig, men om at svare ærligt på alle spørgsmål. Der er ingen lærere, forældre eller andre elever, der bagefter kan se, hvad I hver især har svaret. Når I er færdige med at svare på spørgsmålene, vil jeres svar være med til at vise, hvordan unge i København har det.”

Vejledning til login for elever i udskolingen: 

 • Gå ind på www.svar.boernungeliv.dk
 • Klik på ”Start” 
 • Klik på ”Log ind med UNI Login”
 • Privat- og friskoleelever: Log ind med jeres UNI Login
 • Folkeskoleelever: Log in via Unilogin-vælgeren med lokal login (Pædagogisk AD)
 • Klik på kassen: ”9. klasse – Børnesundhedsprofilen 2023"  
 • Besvar spørgsmålene 
 • Tryk ”AFSLUT” og luk browseren, når I er færdige (I logges automatisk ud) 
 • Når I har besvaret spørgeskemaet, er I færdige. 

Har du spørgsmål?

Teknisk support

Oplever I udfordringer i forbindelse med afviklingen af undersøgelsen, kan I kontakte BørnUngeLivs support (se kontaktinformation herunder)

Kontakt teknisk support

Åbningstider

Mandag-torsdag kl. 8-15
Fredag kl. 8-14

Generelle spørgsmål

Vi har samlet typiske spørgsmål i en FAQ.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Børnesundhedsprofilen, er du velkommen til at henvende dig til vores fællespostkasse.

Kontakt

Børnesundhedsprofilen