Børnesundhedsprofilen

En spørgeskemaundersøgelse om sundhed, trivsel og fritidsliv blandt elever i 3., 6. og 9. klasse på københavnske skoler.

Resultater i Børnesundhedsprofilen 2023

Børnesundhedsprofilen er en spørgeskemaundersøgelse for eleverne i 3., 6. og 9. klasse på de københavnske skoler.

Undersøgelsen kortlægger elevernes sundhed, trivsel og fritidsliv og skal give skolerne og Københavns Kommune bedre indsigt i, hvordan byens børn og unge har det. Viden, der kan danne baggrund for indsatser og tiltag til gavn for børn og unge i København.

Børnesundhedsprofilen 2023 – København er gennemført i perioden 4. september til 13. oktober 2023, og over 10.000 børn fra københavnske skoler har deltaget. Det svarer til en besvarelsesprocent på 74 %.

Børnesundhedsprofilen blev gennemført første gang i 2021. Dengang deltog flere end 9.000 børn svarende til en besvarelsesprocent på 69 %.

Formål med undersøgelsen

Formålet med Børnesundhedsprofilen er at bidrage til at skabe bedre betingelser for et godt børneliv i København.

Med en Børnesundhedsprofil får skolerne og kommunen ny og aktuel viden om københavnske børns liv, blandt andet deres mentale og fysiske velbefindende, deres idræts- og foreningsliv samt deres kendskab til og brug af nikotinholdige produkter og alkohol.   

Børnesundhedsprofilen vil blive anvendt til:

  1. At skabe større indsigt i, hvordan københavnske skoleelever oplever deres sundhed og trivsel, og hvordan dette udvikler sig over tid
  2. Planlægning og prioritering af forebyggende og sundhedsfremmende indsatser samt indsatser på idræts- og kulturområdet til børn og unge i København
  3. At give skolerne et indblik i elevernes hverdag, der kan understøtte elevernes trivsel og sundhed.

Baggrund for undersøgelsen

I forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget for 2020 vedtog et flertal af partierne på Københavns Rådhus at lave en Børnesundhedsprofilundersøgelse.

Med en tilbagevendende Børnesundhedsprofilundersøgelse får Københavns Kommune mulighed for at følge udviklingen i de københavnske børns sundhed.

På den måde sikres det, at beslutninger om kultur-, fritids- og sundhedstilbud til byens børn og unge træffes på et solidt grundlag.

Kontakt

Børnesundhedsprofilen