Spørgsmål og svar om Børnesundhedsprofilen

Få svar på typiske spørgsmål om Børnesundhedsprofilen. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Spørgsmål og svar

Vis alle

Deltager alle skoler i Børnesundhedsprofilen?

Det er obligatorisk for københavnske folkeskoler at deltage i Børnesundhedsprofilen, men undersøgelsen er frivillig for privat- og friskolerne.

Er det frivilligt for mit barn at deltage?

Ja, deltagelse i undersøgelsen er frivilligt. Det er også ok, at barnet springer spørgsmål over, hvis der er spørgsmål, som barnet ikke ønsker at svare på.

Hvis du har spørgsmål til dit barns deltagelse i undersøgelsen, er du velkommen til at skrive til Børnesundhedsprofilen inden undersøgelsen gennemføres på skolen.

Hvad sker der, hvis en elev er fraværende, når Børnesundhedsprofilen gennemføres?

Børnesundhedsprofilen består af et spørgeskema, som gennemføres i løbet af én lektion.

Elever, der er fraværende på dagen, kan besvare spørgeskemaet derhjemme  ved hjælp af Uni-login. Dette skal blot gøres inden for undersøgelsesperioden, altså senest den 6. oktober 2023.

Det har ingen konsekvenser for en elev ikke at besvare spørgeskemaet.

Hvornår skal Børnesundhedsprofilen gennemføres?

Børnesundhedsprofilen gennemføres i perioden fra den 4. september til 6. oktober 2023.

Sidste gang, Københavns Kommune gennemførte Børnesundhedsprofilen, var i 2021, hvor flere end 9.000 børn fra københavnske deltog.

Skolerne tilrettelægger selv, hvornår i perioden børnene i de enkelte klasser besvarer spørgeskemaundersøgelsen.

Børnesundhedsprofilen gennemføres i løbet af én lektion via BørnUngeLivs hjemmeside (boernungeliv.dk).

Hvilke spørgsmål indgår i Børnesundhedsprofilen?

Børnesundhedsprofilen stiller spørgsmål om  børns trivsel, sundhed og fritidsaktiviteter. Dette gøres i en række undertemaer, hvor der for eksempel sættes fokus på elevernes mentale sundhed, fysiske aktivitet, fritidsliv og deltagelse i foreninger, digitale adfærd og deres viden og eventuelt vaner omkring rygning og alkohol.

Spørgsmålene i Børnesundhedsprofilen er tilpasset de forskellige klassetrin for eleverne i 3., 6. og 9. klasse. Spørgeskemaet består af 24 spørgsmål for elever i 3. klasse, 44 spørgsmål for elever i 6. klasse og  59spørgsmål for elever i 9. klasse. Elever i 3. klasse får mere enkle spørgsmål med færre svarmuligheder.

Se spørgsmålene her

Hvordan deltager eleverne i Børnesundhedsprofilen?

Børnesundhedsprofilen kan gennemføres på computer, smartphone eller tablet. Eleverne skal tilgå Børnesundhedsprofilen via deres UNI-Login på hjemmesiden www.svar.boernungeliv.dk.

Børnesundhedsprofilen gennemføres i løbet af én undervisningslektion.

Elever, der er fraværende på dagen, kan besvare spørgeskemaet derhjemme ved hjælp af Uni-login. Dette skal blot gøres inden for undersøgelsesperioden, altså senest den 6. oktober 2023.

Erstatter Børnesundhedsprofilen Den Nationale Trivselsmåling?

Nej, Børnesundhedsprofilen erstatter ikke Den Nationale Trivselsmåling.

Den Nationale Trivselsmåling har fokus på skolelivet og undervisningsmiljøet, mens Børnesundhedsprofilen fokuserer på børnenes hverdagsliv – også i hjemmet og i fritiden. Der er ikke overlap mellem spørgsmålene i de to undersøgelser.

Må læreren støtte en elev i gennemførelsen af Børnesundhedsprofilen?

Ja, læreren må gerne hjælpe eleverne med at forstå spørgsmålene og gennemføre besvarelsen. Læreren kan f.eks. hjælpe med at forklare ord og begreber. Det er lærerens ansvar ikke at se de svar, som de enkelte elever angiver.

Lærerne modtager vejledningsmateriale, som guider dem igennem trinnene før og under gennemførslen af Børnesundhedsprofilen, herunder en ordliste til 3. klassernes spørgeskema.

Hvem kan se resultaterne af Børnesundhedsprofilen?

Resultaterne vil blive samlet i en statistisk rapport, som bliver offentliggjort på www.kk.dk/boernesundhedsprofilen i slutningen af 2023.

Desuden modtager hver skole deres egen rapport med resultater fra undersøgelsen. De får ikke adgang til de enkelte elevers svar.

Kan man se elevernes individuelle besvarelse?

Nej - hverken politikere, skolens medarbejdere eller forældre vil kunne se elevernes individuelle besvarelse.

Elevernes besvarelser vil alene blive brugt til at udarbejde statistiske rapporter, og besvarelserne vil ikke blive brugt til sagsbehandling. Alle oplysninger behandles fortroligt, og der videreformidles ingen personhenførbare resultater.

Hvad skal Børnesundhedsprofilen bruges til?

Undersøgelsen er med til at give skolerne og kommunen ny viden om børn og unges hverdagsliv. Resultaterne fra Børnesundhedsprofilen skal bruges til at styrke den forebyggende indsats på skoler og i kommunen, og derved  styrke børn og unges sundhed og trivsel.

Hvem skal bruge resultaterne af Børnesundhedsprofilen?

Når Børnesundhedsprofilen er afsluttet, vil analysemedarbejdere i Københavns Kommune udarbejde statistiske rapporter på årgangs-, skole- og kommuneniveau.

Resultaterne fra Børnesundhedsprofilen skal give et statistisk billede af, hvordan københavnske skolebørn oplever deres egen sundhed og trivsel. På den baggrund kan Københavns Kommune sammen med skoler igangsætte tiltag til at  fremme børn og unges sundhed og trivsel, samt deltagelse i kultur- og fritidstilbud.

Alle oplysninger behandles fortroligt og efter gældende lovgivning, og der videreformidles ingen personhenførbare resultater.  

Hvor længe opbevares elevernes svar på Børnesundhedsprofilen?

Data fra undersøgelsen opbevares i 7 år.

Kontakt

Børnesundhedsprofilen