Du er her

Musik

København har et blomstrende musikliv. Det er kommunens politik at støtte den levende og aktive musik.

Gennem Københavns Musikudvalg yder kommunen støtte til rytmiske spillesteder med honorarstøtte-ordningen. Desuden yder Københavns Musikudvalg støtte til musikprojekter med hel eller delvis professionel forankring.

For at stimulere og styrke den levende musik støtter Københavns Kommune også flere musikfestivaler samt bl.a. Københavns Drengekor og Pumpehuset.

Endelig udpeger kommunen i samarbejde med Statens Projektstøtteudvalg for musik en række regionale spillesteder, der modtager årlige driftstilskud.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.