Musik

Det er kommunens politik at støtte den levende musik, så både musikere og publikum får en god oplevelse på de københavnske spillesteder.

Gennem Københavns Musikudvalg yder kommunen støtte til rytmiske spillesteder med honorarstøtte-ordningen. Desuden yder Københavns Musikudvalg støtte til musikprojekter med hel eller delvis professionel forankring.

Endelig udpeger kommunen i samarbejde med Statens Projektstøtteudvalg for musik en række regionale spillesteder, der modtager årlige driftstilskud.

Kontakt

Bettina Skaaning

Specialist
Kultur- og Fritidsforvaltningen
+45 20 53 82 37