Københavns Kommunes arrangementspulje

Du kan som arrangør søge om tilskud fra Københavns Kommunes arrangementspulje

Forenklede retningslinjer for Arrangementspuljen

Før har udbetalingen af puljemidlerne fundet sted på én gang i efteråret. Det nye er, at det nu kan ske løbende efter der er meddelt tilsagn og i forlængelse af arrangementets afvikling og indsendt selvevaluering. Vi behandler fortsat de indkomne ansøgninger efter fristen den 1. maj og vil ud fra puljens kriterier vurdere, hvilke arrangementer der kan anbefales for Teknik- og Miljøudvalget. 

Om arrangementspuljen

Vis alle

Puljens størrelse

Puljen er på 800.000 kr. om året og midlerne fordeles i en runde.

Puljens formål

At refundere forskellige udgifter af praktisk karakter ved arrangementer, der afholdes i Københavns Kommune.

Til hvad kan der søges?

Logistiske rammeudgifter – f.eks. renhold, opsætning af afspærringsmateriel, parkpleje, sikkerhedshegning, Sankt Hans bål, lokaleleje og associerede udgifter, teltleje, elforbrug mm., etablering af scene ell. lignende, midlertidige cykelstativer og digital masseinformation udsendt af kommunen med henblik på, at naboerne/borgerne i god tid forinden kan tage højde for de ulemper og forstyrrelser, som arrangementet vil kunne afstedkomme for dem.

Puljen yder ikke refusion til bl.a. transport, kost og logi, honorarer, udstyr til virkeliggørelse af arrangementets indhold (lydudstyr, kostumer, kulisser mm.), kontorholdsudstyr og andre kontorholdsudgifter, kommunikationsudstyr og andre kommunikationsudgifter, PR og reklame, konsulentudgifter, udarbejdelse af afspærringsplaner og/eller myndighedsgebyrer.

Der kan ydes refusion, uanset om der anvendes en kommunal, en anden offentlig eller en privat leverandør.

Hvem kan søge?

Arrangører af offentligt tilgængelige arrangementer – f.eks. arrangører af sportsbegivenheder, kulturelle begivenheder eller begivenheder med oplysningsformål. 

Ansøgningsfrister

Frist for ansøgning er 1. maj

Ansøgningerne vurderes 1 gang årligt af Teknik- og Miljøudvalget. 

Puljen skal søges samme år, som arrangementet skal finde sted eller har fundet sted. Arrangementet skal dog være afholdt senest 30. september for at komme i betragtning.

Du skal som arrangør senest 14 dage efter sidste nedtagning indsende dokumentation for, hvordan du har overholdt vilkårene. 

Du/I får skriftlig besked om jeres ansøgning er blevet imødekommet. Hvis den er, modtager du/I et tilsagn med anvisning af, hvad der skal gøres, for at refusionen kan komme til udbetaling. 

Hvor meget kan der søges?

Der kan maksimalt gives refusion på op til 100.000 kr.

Hvordan søger du?

Anvend ansøgningsformularen her på siden. Husk at vedlægge kopi af tilbud eller allerede betalte regninger som dokumentation for udgiften.

Arrangementspuljen bliver udbetalt en gang årligt i det sene efterår. Forvaltningen vil i foråret behandle de indkomne ansøgninger og ud fra puljens kriterier vurdere, hvilke arrangementer der kan anbefales for Teknik- og Miljøudvalget. De udvalgte arrangører, der kan opnå støtte vil herefter blive meddelt et betinget tilsagn. I efteråret, efter arrangementerne er afviklet, vil støtten blive udbetalt, til de arrangører der på tilfredsstillende vis har overholdt arrangementstilladelsens vilkår.

Søg arrangementspuljen

Vilkår for arrangementspuljen

Det er vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2018, at tildeling af støtte fra arrangementspuljen er betinget af, at du som arrangør overholder vilkår for din arrangementstilladelse. 

Tilsagnet til støtte fra arrangementspuljen bliver derfor givet under forudsætning af, at arrangøren overholder de vilkår som fremgår af arrangementstilladelsen. 

Vilkår om egenkontrol

For at opnå støtte skal du som arrangør udføre egenkontrol af din indsats ift. overholdelse af arrangementstilladelsens vilkår. Det betyder, at du som arrangør senest 14 dage efter sidste nedtagning, skal indsende dokumentation for, hvordan du har overholdt vilkårene. 

Kontakt

Arrangementer og Gadesalg

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00