Støtte til billedkunst

Søg om støtte til dine billedkunstprojekter. Ansøgning foregår digitalt.
Anna Bjerger: Svimmers

Inden du søger Rådet for Visuel Kunst, er det en god ide at læse mere om ansøgningsfrister, hvad der lægges vægt på i en ansøgning, og hvad ansøgningen som minimum skal indeholde.

Ansøgninger offentliggøres på kommunens hjemmeside (Dagsordener og referater). Du skal derfor ikke medtage personlige oplysninger som fx cpr-nummer, telefonnummer og bankkonto i dine bilag. Du skal også have ophavsret til alt billedmateriale, som bringes i forbindelse med en ansøgning.

Tilsagn og afslag på ansøgninger sendes via Digital Post.

Information

Vis alle

Rådet for Visuel Kunst støtter

 • Udstillinger (solo og fælles udstillinger)
 • Kunstprojekter

Hvor stor støtte kan du få?

Rådets støtte vil typisk ligge på 5.000-15.000 kr. afhængigt af, om der er tale om en soloudstilling eller en udstilling med flere kunstnere. Rådet vil gerne støtte så mange projekter som muligt; dvs. hellere tilgodese flere projekter med mindre beløb end færre med større beløb.

Kultur- og Fritidsudvalget kan evt. søges om støtte til større kulturelle aktiviteter.

Hvordan støtter Rådet?

Rådets støtte har form af en underskudsgaranti. Hvis udstillingen giver overskud, reduceres eller bortfalder garantien. Formålet med en underskudsgaranti er at sikre, at udstillingens samlede budget hænger sammen.

Betingelser for at opnå støtte

 • Projektet skal foregå i Københavns Kommune
 • Der skal være offentlig adgang
 • Du skal ansøge senest to måneder (60 dage) før udstillingsåbning
 • Ansøgeren skal have en relevant kunstnerisk/kunstfaglig uddannelse
 • Budgettet skal balancere; dvs. at indtægter og udgifter udligner hinanden eller ”går i nul”
 • Budgettet skal indeholde honorar/honorarer til kunstner/kunstnere
 • Ansøgningsskema og budget skal være korrekt udfyldt.

Rådet for Visuel Kunst prioriterer

(i sideordnet rækkefølge)

 • Ansøgninger fra kunstnere, der individuelt søger støtte ved deltagelse i udstillinger på de større, etablerede udstillingssteder
 • Ansøgninger fra mindre, seriøse og typisk kunstnerdrevne udstillingssteder
 • Kvalitetsudstillinger med kunstnere fra vækstlaget
 • Udstillinger hvor kunstnere som minimum modtager et honorar efter gældende regler om minimumshonorar
 • Deltagelse af kunstnere med relevant kunstnerisk/kunstfaglig uddannelse som afspejles i ansøgningens CV
 • Ansøgninger der indeholder billedmateriale i form af relevante skitser og visualiseringer

Der ydes ikke støtte til studerende. Ved gruppeudstillinger skal majoriteten af deltagerne have en relevant kunstfaglig uddannelse.

Rådet for Visuel Kunst støtter ikke

 • Studieophold og udlandsrejser
 • Uddannelses- og undervisningsformål – f.eks. studerendes udstillinger
 • Workshops og seminarer, medmindre der er et tydeligt element af kunstnerisk produktion
 • Etablering og drift
 • Anlægsudgifter
 • Projekter med et partipolitisk eller religiøst indhold
 • Filmproduktioner og efterproduktioner til brug for dokumentation af kunstprojekt
 • Udgifter til tryk af udstillingskatalog mv.
 • Udstillinger på kommercielle gallerier
 • Produktion af kunstbøger
 • Udstillinger uden honorar til medvirkende kunstner/kunstnere.

Ansøgningen skal indeholde

 • Projektbeskrivelse (max 1 side)
 • Budget. Brug af budgetskabelon er obligatorisk. Husk kunstnerhonorar!
 • CV´er på medvirkende.

Herudover kan evt. relevante skitser eller billedmateriale uploades.

Inden du søger

 • Du skal søge digitalt via link her på siden
 • MitID gør det muligt at ”gemme” ansøgningen til senere indsendelse
 • Du skal vedhæfte projektbeskrivelse, budget og CV. Hav derfor alle bilag klar, inden du udfylder ansøgningen digitalt.

Ansøgningsfrist

 • Senest to måneder (60 dage) før udstillingsåbning
 • Senest tre uger før møde i Rådet. Herefter går ansøgningen videre til det næste møde.

Se mødeplan og referater.

Hvad er et balanceret budget?

Det betyder, at indtægter og udgifter skal udligne hinanden eller ”gå i nul”.  Støtten fra Rådet for Visuel Kunst skal indgå som en indtægt.

Du kan se et eksempel på et balanceret budget her på siden.

Støtte – og udbetaling af denne

 • Underskudsgarantien udbetales, når regnskab er modtaget og godkendt af udvalgets sekretariat. Regnskab skal indsendes senest 6 uger efter afslutning af udstilling. Her på siden kan du se et eksempel på, hvordan et regnskab kan se ud
 • Du skal ikke indsende bilag sammen med regnskabet, men selv gemme bilagene. Et antal regnskaber bliver udtaget til revision og skal efterfølgende indsende bilag. Du hører nærmere inden for 12 måneder, hvis det er tilfældet
 • Hvis du får momsudgifter dækket, må momsbeløbet ikke medtages i regnskabet. Det er tilskudsansøgers/-modtagers ansvar at overholde gældende regler fra SKAT
 • Nærmere krav er beskrevet i det tilsagnsbrev, som følger med en underskudsgaranti. Du skal dokumentere, at udstillingen har fundet sted.

Søg støtte til billedkunstprojekter

Kontakt

Rådet for Visuel Kunst