Regionale spillesteder

Københavns Kommune støtter i samarbejde med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik de regionale spillesteder i København.

De regionale spillesteder modtager årlige tilskud til musikdrift. Tilskuddet bevilliges ved indgåelse af en 4-årig kontrakt mellem spillestedet, Københavns Kommune og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Nuværende kontraktperiode løber fra d. 1. januar 2021 til d. 31. december 2024.

Københavns Kommunes frist for ansøgninger om at blive udpeget som regionalt spillested i perioden 2025-2028 er tirsdag den 2. januar 2024 kl. 12.00

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at udvalget prioriterer ansøgninger, hvor:

  • Ansøgeren samarbejder med lokale skoler og musikskoler for derved at præsentere den rytmiske musik for flere af byens børn og unge.
  • Ansøgeren har overvejet og beskrevet, hvordan spillestedet gennem musikaktiviteter formår at inkludere borgere, der som udgangspunkt ikke selv opsøger koncerter.

Statens Kunstfond forventes snarest at offentliggøre de statslige ansøgningskriterier og den statslige ansøgningsfrist, hvorefter Københavns Kommune vil orientere bredt om de samlede kriterier og de to forskellige ansøgningsfrister.

Læs om de regionale spillesteder

Kontakt

Laura Bolt Sørensen

Laura Bolt Sørensen

Fagudvalg og Legater

Sekretariat for Kunst og Historie