Regionale spillesteder

Københavns Kommune indkalder ansøgninger om tilskud til regionale spillesteder for perioden 2025-2028.

Ansøgningsfrist til Københavns Kommune er onsdag den 10. januar 2024 kl. 23:59.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indkalder ansøgninger fra spillesteder, der ønsker at komme i betragtning som regionalt spillested i København i perioden 1. januar 2025 – 31. december 2028. Udpegning af regionale spillesteder sker i henhold til Lov om Musik.

Regionale spillesteder modtager årligt tilskud til musikdrift fra Københavns Kommune og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Tilskuddet bevilliges ved indgåelse af en 4-årig aftale. 

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at Københavns Kommune i perioden 2025-2028 vil prioritere ansøgninger fra spillesteder, hvor:

  • Ansøgeren samarbejder med lokale skoler og musikskoler for derved at præsentere den rytmiske musik for flere af byens børn og unge.
  • Ansøgeren har overvejet og beskrevet, hvordan spillestedet gennem musikaktiviteter formår at inkludere borgere, der som udgangspunkt ikke selv opsøger koncerter.

Foruden de kommunale prioriteringer skal spillestedet opfylde en række grundprincipper, som Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har formuleret.

Læs mere om grundprincipper, ansøgningsvejledning mv.:

Statens Kunstfond

For yderligere information henvises til Statens Kunstfonds hjemmeside.

Læs om de regionale spillesteder

Kontakt

Laura Bolt Sørensen

Fagudvalg og Legater

Sekretariat for Kunst og Historie