Søg

Søg tilskud til musikeres løn (honorarstøtte)

Rytmiske spillesteder og musikforeninger i København kan søge tilskud til musikerløn (honorarstøtte)

Ansøgningsfrist for honorarstøtte i 2023 var mandag den 15. august 2022 kl. 23.59.

Link til ansøgningsblanketten findes længere nede på siden.

Der gives ikke dispensation for ansøgningsfristen. For sent indkomne ansøgninger vil modtage administrativt afslag. 

OBS: Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musik skal også ansøges. Deres ansøgningsfrist er den 3. oktober 2022 kl. 14.00. I kan læse mere på Statens Kunstfonds hjemmeside. Link til hjemmesiden findes længere nede på siden.

Som arrangør på et rytmisk spillested eller i en musikforening, kan du søge om støtte til musikernes løn (honorarstøtte). Ordningen skal være med til at sikre koncerter med høj musikalsk kvalitet i Københavns Kommune.

Sådan søger du om honorarstøtte

Når du søger, skal du bruge den digitale ansøgningsblanket. Der skal vedlægges bilag i ansøgningen. Du finder obligatoriske skabeloner nederst på siden.

Inden du søger, er det en god idé at læse mere om, hvad Københavns Musikudvalg lægger vægt på, når de vurderer ansøgningerne. Du bør også læse om, hvad ansøgningen skal indeholde.

OBS: Der gives ikke støtte til lydteknikere. Honorarklip er kun til musikere.

Værd at vide inden du søger honorarstøtte

Om honorarstøtte

Rytmiske spillesteder og musikforeninger i Københavns Kommune kan søge om honorarstøtte.

Københavns Kommunes honorarstøtte dækker kun ca. halvdelen af musikernes mindsteløn. Hvis du får den honorarstøtte, du har søgt om, skal du derfor også søge Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Fristen for at søge Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik er den 3. oktober 2022 kl. 14.00.

For at søge honorarstøtte hos Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik skal man have modtaget et kommunalt eller kulturregionalt tilskud, der er øremærket musikerhonorarer (honorarstøtte).

Hvert andet år kan spillesteder og musikforeninger søge om to-årig honorarstøtte. Næste gang er for perioden 2024/2025.

OBS: Der gives ikke støtte til lydteknikere. Honorarklip er kun til musikere.

Så mange penge kan I søge om i honorarstøtte

Der er ikke nogen grænse for, hvor højt et beløb, I som spillested eller musikforening kan søge om. Under Dokumenter på denne side kan du se en lister over, hvor meget spillesteder og musikforeninger har fået i honorarstøtte i 2022.

Betingelser for at få honorarstøtte

Det er en betingelse for at modtage honorarstøtte, at:

 • den digitale ansøgningsblanket bruges og alle obligatoriske bilag vedhæftes. (Læs mere under : Dette bør din ansøgning om honorarstøtte indeholde)
 • der afholdes mindst 10 koncerter fordelt over minimum 6 måneder
 • hver enkelt musiker aflønnes med - som minimum - Dansk Musikerforbunds gældende minimumstarif*
 • der er offentlig adgang til koncerterne
 • der tages entré til koncerterne
 • der indberettes på de obligatoriske indberetningsskemaer jf. tilsagnsbrev

* Dansk Musiker Forbunds minimumstarif kan findes på www.dmf.dk

Dette bør din ansøgning om honorarstøtte indeholde

Den digitale ansøgningsblanket skal anvendes.

Følgende obligatoriske bilag skal vedhæftes den digitale ansøgningsblanket:

 • Afholdte og planlagte koncerter (obligatorisk skabelon skal bruges)
 • Budget (obligatorisk skabelon skal bruges)
 • Forventede koncerter (obligatorisk skabelon skal bruges)
 • Genrerskema (obligatorisk skabelon skal bruges)
 • Seneste årsregnskab

Udvalget lægger vægt på dette i ansøgningerne om honorarstøtte

Udvalget lægger især vægt på:

 • Musik af høj kunstnerisk kvalitet
 • Koncerter der sikrer og øger den musikalske bredde i København
 • Koncerter, der hjælper talenter fra vækstlaget frem
 • Professionel planlægning og afvikling
 • Musikarrangører med en klart beskrevet PR-strategi
 • Geografisk spredning
 • Fremme af ligestilling og mangfoldighed
 • De fysiske forhold på spillestedet
 • Arrangører, der har et reelt støttebehov
 • Originalmusik

Rapportering på køn (ansøgning/afregning)

I Københavns Kommune er det et krav, at man i ansøgninger reflekterer over, hvordan der arbejdes med ligestilling. Musikudvalget finder, at netop refleksionen på de enkelte spillesteder er væsentlig med henblik på over tid at skabe forudsætninger for at alle – uanset køn – kan se sig selv som en del af musikbranchen.

Musikudvalget anvender oplysningerne om køn i både ansøgninger og afrapporteringer til at få et overblik over, hvordan det går med arbejdet med ligestillingen på musikområdet, og for at have mulighed for at følge udviklingen. Der er derfor ikke tale om, at Musikudvalget ved behandling af honorarstøtteansøgere anvender kønsrapportering som en prioritering.

Kvittering for din ansøgning om honorarstøtte

Tilsagnsbreve udsendes senest fem dage efter afgørelsen.

Tilskud offentliggøres på denne side umiddelbart efter udvalgets møde den 28. september 2022.

Sådan får du udbetalt honorarstøtte

Støtten vil blive udbetalt i starten af januar.

Honorarstøtte på 80.000 kr. eller over udbetales i to lige store rater. Første rate udbetales i starten af januar. Anden rate udbetales efter modtagelse af indberetningsskema for første halvår, dog tidligst den 1. juli.

OBS: Der gives ikke støtte til lydteknikere. Honorarklip er kun til musikere.

Indberetning og endelig afregning (frister)

Senest den 1. september skal indberetningsskema for det foregående halvår indsendes. (skabelon ligger nederst på siden)

Senest den 1. maj skal afregningsskema for hele året i har modtaget honorarstøtte indsendes. (skabelon ligger nederst på siden)

Kontakt

Bettina Skaaning

Bettina Skaaning

Rådhuspladsen 1

1550 København V
Tilskud - Rådhuspladsen 1

Tilskud

Rådhuspladsen 1

1550 København V