Mødedato: 07.06.2022, kl. 15:30
Mødested: Se mail

Referat for Rådet for Visuel Kunst møde d. 07.06.2022, 15:30