Mødedato: 01.06.2023, kl. 17:00
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Referat for Borgerrepræsentationen møde d. 01.06.2023, 17:00