Økonomisk støtte til dig med sklerose

Har du svært ved at få økonomien til at hænge sammen fx på grund af ekstra udgifter eller nedsat funktionsevne, så kan du have mulighed for at søge om støtte.

Hvad enten du har ekstra udgifter til fx medicin, handicapbil eller har nedsat funktionsevne, så har du i visse tilfælde mulighed for at søge om økonomisk støtte. Læs mere om dine muligheder under nedenstående fold ud-punkter.

Muligheder for tilskud og økonomisk støtte

Vis alle

Tilskud til merudgifter

Er du over 18 år og har ekstra udgifter som følge af nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud.

Har du ekstra udgifter – også kaldet merudgifter – som følge af din væsentligt nedsatte funktionsevne, kan du søge om at få disse udgifter dækket af kommunen. En merudgift er en udgift, som borgere uden nedsat funktionsniveau almindeligvis ikke har.

Afhængigt af udgiften kan du enten få den dækket helt eller delvist.

Merudgifter kan fx være:

  • Tilskudsberettiget medicin
  • Driftsudgifter til handicapbil
  • Særlige kurser
  • Ekstra vask.

Læs mere om tilskud til merudgifter

Enkeltydelser

En enkeltydelse giver mulighed for enkeltstående økonomisk hjælp med henblik på, at du fremadrettet får mulighed for at klare dig selv.

Enkeltydelser er fx støtte til:

  • Medicin og sygebehandling
  • Tandbehandling
  • Briller
  • Flytning
  • Boligindskud og -depositum
  • Samværsudgifter.

Læs mere om enkeltydelser

Orlov med løn til at passe nærtstående

Du har mulighed for at få orlov fra dit arbejde, hvis du ønsker at passe en nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom. I pasningsperioden kan du få støtte fra kommunen i op til seks måneder.

Læs mere om orlov med løn til at passe nærtstående

Supplerende tillæg

Hvis du er folkepensionist eller har fået bevilget førtidspension før 2003, kan du søge om forskellige former for økonomiske tillæg. Det afhænger som oftest af din indkomst eller formue, hvad du kan få tilskud til.

Supplerende tillæg er fx (udvidet) helbredstillæg, personlige tillæg, supplement til brøkpension og bistands- og plejetillæg.

Læs mere om supplerende tillæg

SU Handicaptillæg

Læser du på en videregående uddannelse eller dansk erhvervsuddannelse, og har du en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, der gør dig nærmest ude af stand til at have et studiejob, kan du søge om at få et handicaptillæg ved siden af din SU.

Læs mere om SU Handicaptillæg på su.dk.

Særlig støtte til høje boligudgifter

Særlig støtte er en økonomisk støtte, du kan søge til at dække dine høje boligudgifter, hvis du har været ude for ændringer i dine forhold, der har medført et indtægtstab. Det kan fx være på grund af sygdom eller arbejdsløshed.

Læs mere om støtte til høje boligudgifter