Tilbage til arbejde eller uddannelse efter sygemelding med sklerose

Du kan få støtte til at vende tilbage til arbejde eller uddannelse, hvis du har haft tab af færdigheder og er helt eller delvist sygemeldt på grund af sklerose.

Har du været ledig eller været helt eller delvist sygemeldt fra dit arbejde eller uddannelse, kan vi hjælpe dig videre. Du kan også få hjælp og støtte, hvis du har fået nedsat funktionsniveau på grund af din sygdom.

Læs mere om, hvad du har af rettigheder og muligheder i kommunen herunder.

Dine rettigheder og muligheder i kommunen

Vis alle

Arbejdspladsindretning, hjælpemidler på arbejdspladsen og personlig assistance

Hvis din sygdom har medført fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, der har indflydelse på arbejdets udførelse, kan jobcentret bevilge hjælp fx i form af arbejdspladsindretning og personlig assistance.

Støtte til at gennemføre din uddannelse

Som studerende eller elev kan du få støtte og hjælp til at gennemføre din uddannelse. Du kan læse mere om muligheden for at få socialpædagogisk støtte (SPS) og andre støtteformer på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside (spsu.dk).

SU Handicaptillæg

Læser du på en videregående uddannelse eller dansk erhvervsuddannelse, og har du en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, der gør dig nærmest ude af stand til at have et studiejob, kan du søge om at få et handicaptillæg ved siden af din SU.

Læs mere om SU Handicaptillæg på su.dk.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

I Ungdommens Uddannelsesvejledning København vejledes de ældste elever i grundskolen, og unge mellem 15 og 24 år, som har brug for hjælp til at finde den rette ungdomsuddannelse. 

Læs mere om uddannelsesvejledning på uu.kk.dk.

Tag kontakt til dit jobcenter

Jobcenter København hjælper ledige i job eller i uddannelse og sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet.

6 gode råd, når du skal tilbage på arbejde

  1. Vent ikke for længe med at starte op, men start i det små.

  2. Overvej hvordan du bruger din energi og tid i dit øvrige hverdagsliv, når du starter på arbejde.

  3. Vær tålmodig og accepter, at der kan være op- og nedture.

  4. Vær realistisk i dine forventninger til dig selv i forhold til at arbejde. Tal med din arbejdsgiver om, hvordan I kan tilpasse opgaverne og indretningen på arbejdspladsen til din situation.

  5. Forvent at du bliver nødt til at indgå nogle kompromisser fx i forhold til dine arbejdsopgaver.

  6. Husk at alle forløb er forskellige, så vær varsom med at sammenligne dig med andre.