Fysisk og mental sundhed til dig med sklerose

Få hjælp til at styrke krop og sind og genvinde funktionsevner.

Sklerose kan udvikle sig på mange forskellige måder, og nogle personer oplever, at deres fysiske eller kognitive funktionsniveau bliver påvirket. Nogle oplever også, at bekymringer og svære tanker presser sig på. Læs mere i nedenstående om tilbud, der kan bidrage til at styrke krop og sind og hjælpe dig videre.

Fysisk og mental sundhed

Vis alle

Vederlagsfri fysioterapi

Hvis du har vedvarende funktionsnedsættelser som følge af fx sklerose, er du berettiget til vederlagsfri fysioterapi med henblik på at forbedre funktioner, vedligeholde eller forhale forringelse af funktioner. Vederlagsfri fysioterapi er gratis.

Afhængigt af dit behov for træning kan du henvises enten til individuel behandling eller holdtræning på en fysioterapiklinik. 

Du skal have henvisning fra en læge for at få vederlagsfri fysioterapi. Det kan enten være din praktiserende læge eller en speciallæge. Du har frit valg i forhold til hvilken privatpraktiserende fysioterapeut, du vil gå hos.

Læs mere om vederlagsfri fysioterapi

Genoptræning uden og efter hospitalsophold

Du kan få genoptræning i kommunen i en tidsbegrænset periode, hvis din fysiske funktion er blevet væsentligt svækket på grund af sklerose. Du kan få et genoptræningsforløb enten uden eller efter et hospitalsophold.

Læs mere om dine muligheder for genoptræning uden hospitalsophold

Læs mere om genoptræning efter hospitalsophold

Neurorehabilitering – Kbh varetager din genoptræning, hvis du er udskrevet fra hospitalet med en genoptræningsplan. Du kan læse om Neurorehabilitering – Kbh på neurorehabilitering.kk.dk.

Vedligeholdende træning

Vedligeholdende træning er et midlertidigt tilbud til dig, der har en fysisk funktionsnedsættelse og har behov for træning for fx fortsat at kunne færdes i egen bolig eller komme på gaden. Vedligeholdende træning tilbydes ofte i forlængelse af et genoptræningsforløb.

Træningen kan koordineres med andre former for hjælp i hjemmet, fx praktisk hjælp eller personlig pleje.

Læs mere om vedligeholdende træning

Hjernetræthed og kognitive vanskeligheder

Oplever du hjernetræthed? Eller har du svært ved fx at fastholde din opmærksomhed, huske eller planlægge din hverdag?

Center for Specialundervisning for Voksne tilbyder specialiseret undervisning, som blandt andet kan hjælpe dig med at forvalte din energi, og styrke dine evner til at koncentrere dig, huske, planlægge, lære nyt mv.

Læs mere om vores tilbud ifm. hjernetræthed og kognitive vanskeligheder (csv.kk.dk)

Høre-, syns- eller talevanskeligheder

Center for Specialundervisning for Voksne kan hjælpe dig med at finde ud af, om du har behov for syns-, tale- eller andre teknologiske hjælpemidler. Du kan desuden få undervisning i, hvordan du bruger hjælpemidlerne.

Læs mere om vores tilbud ifm. høre-, syns- eller talevanskeligheder (csv.kk.dk)

Bemærk, er du mellem 18 og 64 år og oplever synsvanskeligheder, skal du henvende dig hos Institut for Blinde og Svagsynede (ibos.dk), der kan hjælpe med rådgivning og udredning. 

Forebyggende sundhedstilbud

Københavns Kommune har flere forskellige gratis forebyggende og sundhedsfremmende tilbud, som fx rygestopkursus, alkoholbehandling og motionstilbud. Enkelte tilbud kan du selv tilmelde dig. Andre tilbud kræver henvisning fra din praktiserende læge, hospital eller kommunens visitation.

Læs mere om forebyggende tilbud

Psykiske udfordringer og mistrivsel

Få hjælp til at håndtere stress, angst og depression hos Center for Mental Sundhed. Alle tilbuddene er forebyggende og gratis, når du har fået en henvisning.

Læs mere om håndtering af stress, angst og depression (mentalsundhed.kk.dk)