Hjælpemidler og boligændringer til dig med sklerose

Få hjælpemidler eller boligændringer, der kan gøre din hverdag lettere.

Har du svært ved fx at gå, tage tøj på eller udføre andre aktiviteter i din dagligdag, så kan du have mulighed for at søge om hjælpemidler eller boligændringer.

Hjælpemidler

Et hjælpemiddel kan være mange ting. Fælles for dem alle er, at de skal hjælpe dig med blive mere selvhjulpen, så du kan klare dine praktiske opgaver og ærinder i dagligdagen. Et hjælpemiddel kan fx være alt fra kompressionsstrømper til en rollator eller en kørestol, og du kan komme ud for at have brug for et hjælpemiddel i kortere eller længere tid.

Har du brug for et hjælpemiddel i en midlertidig periode, efter du har været indlagt på hospitalet, er det muligt at låne et af hospitalet.

Har du brug for hjælpemidler til varigt brug, kan du søge om dem i Københavns Kommune. For at få bevilget hjælpemidler skal du have et varigt og væsentligt behov. Se længere nede på siden, hvordan du søger.

Boligændringer

Boligændringer kan hjælpe dig med at færdes mere ubesværet og sikkert i din bolig. Hjælp til nødvendig boligindretning dækker fx over at få fjernet dørtrin, få sat en trappelift op eller få sat særlige greb op i badeværelset, så du bedre kan holde balancen.

Du kan få udført boligændringer, uanset om du bor til leje, er andelshaver eller ejer din bolig. Vær opmærksom på, at din udlejer eller forening skal acceptere visse boligændringer.

For at du kan få bevilget boligændringer fra kommunen, skal ændringerne af din bolig være nødvendige for at gøre din bolig egnet som opholdssted. Din situation vil blive vurderet ud fra dit samlede behov, fx boligændringer, hjælpemidler eller hjemmepleje. Alternativt kan du søge om en ældrebolig. Se i boksen herunder, hvordan du søger om boligændringer.