Søg særlig støtte til høje boligudgifter

For at få særlig støtte til høje boligudgifter skal du have oplevet ændringer i dine forhold som har medført et indtægtstab.
Søg støtte til høje boligudgifter
Du skal bruge NemID til at logge på.

Særlig støtte til høje boligudgifter, efter lov om en aktiv socialpolitik § 34, er for dig, som har været ude for en social begivenhed fx arbejdsløshed, sygdom eller skilsmisse som betyder, at du er vanskeligt stillet på grund af høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde.

Vær opmærksom på, at støtte til høje boligudgifter er ikke det samme som boligstøtte (boligsikring) som udbetales af Udbetaling Danmark. Læs mere herom på borger.dk.

Du kan søge om særlig støtte til høje boligudgifter, hvis du:

  • Har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde
  • Har været ude for ændringer i dine forhold, der har medført et indtægtstab (en social begivenhed) - en social begivenhed kan fx være arbejdsløshed, sygdom, ophør af samliv eller andre situationer, hvor du ikke er i stand til at klare dine almindelige økonomiske forpligtelser.

Du skal være opmærksom på, at retten til særlig støtte til høje boligudgifter også afhænger af bl.a. dine formue- og indtægtsforhold. Hvis du er gift, og din ægtefælle har en indtægt, har dette også betydning.

Hvis du søger om Særlig støtte, og du ikke lige nu har en indtægt, eller din ansøgning om en anden ydelse ikke er færdighandlet skal du i ansøgningen under ”Jeg modtager følgende”, skrive, hvilken indtægt du forventer at få og i friteksten forklare, hvorfor du endnu ikke har denne indtægt.

Du kan ikke få særlig støtte til høje boligudgifter, hvis du:

  • Har du opnået efterlønsalderen og ikke opfylder betingelserne for at få social pension.
  • Modtager førtids– eller folkepension
  • Er gift og din partner ikke valgt ikke at udnytte sine uddannelses- og arbejdsmuligheder.

Støtte mod tilbagebetaling

Bor du i en andelsbolig eller ejerbolig, vil den del af den særlige støtte, som dækker udgifter i forbindelse med lån svarende til afdrag, renter og bidrag være tilbagebetalingspligtig. I ansøgningsskemaet kan du fravælge at modtage den del af den særlige støtte, som er tilbagebetalingspligtig.  

Kontanthjælpsloftet og særlig støtte

Når du modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, får du et loft over, hvor meget du kan modtage i offentlige ydelser. Det kaldes kontanthjælpsloftet.

Overstiger dine samlede ydelser, hvad du maksimal kan få, vil din særlige støtte og boligstøtte fra Udbetaling Danmark blive reduceret.  

 

Søg særlig støtte

Du kan udfylde ansøgningen elektronisk ved at logge på med din NemID. 

Har du ikke har NemID, kan du få hjælp til at udfylde ansøgning om Særlig Støtte i Medbetjeningen: 

 

Jobcenter København
Lærkevej 18, 2400 København NV
Åbningstid: Mandag-torsdag kl. 9–15              
Fredag kl. 9-14
 
Jobcenter København,
Gammel Køge Landevej 43, Afdeling A, 2500 Valby
Mandag-torsdag kl. 8.30–16      
Fredag kl. 8.30-14

 

Det er en god idé at gemme en kopi af din ansøgning.

Du kan læse mere om NemID og muligheden for hjælp hos Københavns Borgerservice her

 

 

Kontakt