Hjælp og støtte i hverdagen til dig med sklerose

Få hjælp til praktiske gøremål i hverdagen og personlig pleje.

Praktisk hjælp og personlig pleje (hjemmepleje)

Har du svært ved fx at købe ind, gå i bad selv eller gøre rent i hjemmet, kan du søge om praktisk hjælp og støtte til dette, så du bedre kan klare din hverdag.

Det er kommunen, der i samarbejde med dig og dine pårørende, vurderer, hvor meget og hvilken hjælp og støtte, du har behov for.

Det er Socialforvaltningen, der varetager din hjemmepleje, hvis du er under 65 år.

Du kan også søge om hjælp og støtte, hvis du er over 65 år og ikke længere kan klare personlig pleje eller praktiske opgaver.

Læs mere og søg om støtte til hjemmepleje

Hjælp til strukturering af dagligdagen (hjemmevejleder)

Har du nedsat funktionsevne og er over 18 år, kan du søge om at få støtte til at leve et selvstændigt liv i din bolig. 

En hjemmevejleder kan støtte dig i at opretholde et selvstændigt liv i egen bolig i videst muligt omfang. Hjemmevejledning kaldes også bostøtte.

Du kan få hjemmevejledning til fx udvikling af konkrete færdigheder eller støtte til at strukturere og koordinere praktiske opgaver i dit hjem.

Læs mere og søg om hjemmevejleder/bostøtte

Personlig ledsagelse til aktiviteter uden for hjemmet

Hvis du er mellem 12-67 år og ikke kan færdes på egen hånd, kan du søge om personlig ledsagelse til aktiviteter uden for hjemmet.

Du kan søge om op til 15 timers ledsagelse hver måned til kulturelle og sociale aktiviteter uden for hjemmet. Formålet med ledsagerordningen er at give personer med handicap større handlefrihed og mulighed for at deltage i aktiviteter på egen hånd uden at være afhængig af pårørende.

Læs mere og søg om ledsagerordningen