Støtte til kørsel og transport for dig med sklerose

Har du svært ved at gøre brug af almindelige transportmidler, kan du søge om støtte til kørsel og transport.

Har du på grund af sklerose fået svært ved at anvende private eller offentlige transportmidler, har du mulighed for at søge om Flextrafik eller støtte til handicapbil. Du kan også have mulighed for at søge om ledsagelse ved kørsel, handicapparkeringskort og andet.

Læs mere om dine muligheder i fold ud-punkterne herunder.

Muligheder for kørsel og støtte til transport

Vis alle

Handicapkørsel (Flextrafik)

Movia Flexhandicap er kollektiv handicapkørsel fra dør til dør i små specialindrettede busser.

Har du behov for handicapkørsel, og opfylder du kriterierne, kan du enten udfylde ansøgningsskemaet eller kontakte visitationen.

Læs mere om handicapkørsel og ansøg her

Kørsel til og fra hospital

Skal du til behandling på hospital, kan der arrangeres kørsel til og fra hospitalet. Få nærmere oplysning på det hospital, hvor du bliver behandlet.

Kørsel til og fra læge, hospital og genoptræning efter hospitalsophold

Efter udskrivning fra hospital kan du i visse tilfælde få arrangeret eller betalt kørsel ved besøg hos læge, speciallæge, hospital eller genoptræning.

Læs mere om mulighederne for at få arrangeret kørsel eller dækket udgifterne (sundhed.dk)

Kørsel til og fra genoptræning uden hospitalsophold

På baggrund af en individuel vurdering kan du få bevilget kørsel til og fra den kommunale genoptræning.

Find mere information om kørsel og dækning af udgifter til transport i forbindelse med genoptræning

Ledsagerordning ved kørsel

Har du behov for ledsagelse ved kørsel kan du læse mere på Danske Handicaporganisationers hjemmeside (handicap.dk) eller kontakte borgerservice.

Støtte til handicapbil

Har du en varigt nedsat funktionsevne, kan du søge om støtte til køb af en handicapegnet bil eller til særlig indretning af en almindelig bil.

Læs mere om handicapbil og om hvordan du søger

Parkeringskort

Har du en varig nedsat funktionsevne, som gør, at du kun kan gå korte distancer, kan du søge om et handicapparkeringskort.

For at søge om et parkeringskort, skal du bruge et særligt ansøgningsskema, som du kan hente på Danske Handicaporganisationers hjemmeside. Du selv, samt din egen læge eller en hospitalslæge, skal udfylde skemaet og sende det med et foto til Danske Handicaporganisationer. På baggrund af din ansøgning afgør Danske Handicaporganisationers Brugerservice, om du kan købe et parkeringskort.

Læs mere om handicapparkeringskort og om hvordan du søger på www.borger.dk

Andre muligheder for kørsel og dækning af udgifter til transport

Du kan finde flere muligheder for kørsel og støtte til transport på Scleroseforeningens hjemmeside