Overblik over pasningsmuligheder

Her kan du se de pasningsmuligheder, der findes i Københavns Kommune for børn i alderen 0-6 år.

Vuggestue og dagpleje

For børn mellem 6 måneder og 2 år og 10 måneder. 

Børnehave

For børn på 2 år og 10 måneder til skolealder.

Integreret institution

En integreret institution er for både vuggestuebørn og børnehavebørn. 

Når du søger på vuggestuer eller børnehaver i den digitale pladsanvisning, kan du se, om det er en integreret institution, du har fundet.

Langt de fleste institutioner i København har både vuggestue- og børnehavepladser.

Privat Pasningsordning

For børn fra 24 uger til 6 år.

Som forælder kan du ansætte en privat passer og få et økonomisk tilskud fra kommunen til at betale en del af din private passers løn.

En privat passer kan få tilladelse til at passe mellem 1 og 4 børn. Det mest almindelige er 2 børn.

Tilskud til pasning af eget barn

For børn fra 1 år til 3 år.

Du kan søge om tilskud til, at du selv passer dit eget barn i en periode på minimum otte uger og maksimalt et år. Du skal opfylde en række krav for at kunne få tilskuddet.

Privat institution

For børn fra 6 måneder og frem til skolestart.

Du kan benytte en privat institution i stedet for en kommunal vuggestue-, dagpleje- eller børnehaveplads. 

Københavns Kommune giver et økonomisk tilskud pr. barn til institutionen og fører pædagogisk tilsyn med institutionen.

Deltidspasning i forbindelse med barsel

For børn fra 6 måneder og frem til skolestart.

Hvis dit barn er indmeldt i dagtilbud, og én eller begge forældre afholder barsel, kan I søge om deltidspasning. Med en deltidsplads kan dit barn blive passet i max. 30 timer om ugen i sit dagtilbud, og forældrebetalingen bliver nedsat.

Kombinationsplads - fleksibel privat pasning i kombination med dagtilbud

For børn fra 6 måneder og frem til skolestart.

Hvis begge forældre har et pasningsbehov ud over det, et almindeligt dagtilbud kan tilbyde – fx skæve arbejdstider - kan I sammensætte en pasningsordning til barnet, som består af en blanding af fleksibel privat pasning og et dagtilbud (vuggestue, dagpleje eller børnehave).

Børn med særlige behov

Hvis dit barn har brug for særlig støtte, har vi flere forskellige tilbud alt efter barnets alder og funktionsniveau. For børn i 0-6 års alderen har vi basisdagpleje, basispladser og særlige dagtilbud.

Tildeling af pladser sker altid ud fra en individuel vurdering.