Skriv op til børnehave

Børnehave er for børn mellem 2 år og 10 måneder og indtil skolestart. Skriv gerne dit barn op før det fylder 2 år. Du kan skrive dit barn op til tre forskellige børnehaver.

Opskrivning - spørgsmål og svar

Vis alle

Hvornår skal jeg skrive mit barn op til børnehave?

Hvis dit barn ikke går i en integreret institution, så anbefaler vi, at du skriver dit barn op til børnehave, senest når barnet fylder 2 år, hvor barnet vil blive indplaceret på ventelisten.

Hvis dit barn ikke går i vuggestue eller dagpleje, er dit barn garanteret en plads i en børnehave via den generelle børnehaveventeliste, hvis du skriver barnet på venteliste senest 3 måneder før barnet fylder 3 år. 

Barnet vil være garanteret en plads i en børnehave fra den generelle venteliste senest fra barnet fylder 3 år, men kan få tilbudt plads allerede fra barnet er 2 år og 10 måneder.

Kan jeg ændre min opskrivning?

Ja. Du kan altid vælge at skrive dit barn op til andre børnehaver, end dem du først har valgt. Men du skal være opmærksom på, at dit barn bliver indplaceret på ventelisten med sin nye opskrivningsdato, hvis dit barn er fyldt 2 år. 

Kan jeg skrive mit barn på venteliste til børnehavedelen i en integreret institution?

Hvis dit barn allerede er indmeldt i en integreret institution er dit barn garanteret en plads i børnehavedelen i den samme integrerede institution. 

Du har mulighed for at skrive dit barn op til en børnehaveplads i en integreret institution. Du skal dog være opmærksom på, at det kan være svært at få plads i børnehavedelen i en integreret institution, hvis dit barn ikke er indmeldt i vuggestuedelen. Det skyldes, at nogle institutioner kun har plads til deres egne vuggestuebørn og derfor ofte ikke har plads til at tilbyde plads til børn fra børnehave ventelisterne. 

 

Kan jeg skrive mit barn op til overflytning til en anden børnehave?

Ja. Du kan altid vælge at skrive dit barn op til et andet dagtilbud. Men du skal være opmærksom på, at dit barn bliver placeret på ventelisten med sin nye opskrivningsdato.

Ved opskrivning til en overflytning til en anden børnehave får du kun ét tilbud om overflytning. Behovsdatoen skal altid angives som dags dato, når du søger om overflytning til en anden børnehave.
 

Kan jeg skrive mit barn op til plads i en anden kommune?

Ja, en kommune kan dog vælge at lukke ventelisten for børn fra andre kommuner, hvis blandt andet pasningsgarantien er truet. 

Hvis du bor i Københavns Kommune kan du godt vælge at skrive dit barn på venteliste i en anden kommune end København. Du skal henvende dig til den pågældende kommunes pladsanvisning, og dit barn opskrives efter de regler, der gælder i den kommune, hvor dit barn skrives på venteliste. 

www.ventelistelukning.dk kan du selv tjekke, hvilke kommuner der har åbne eller lukkede ventelister for borgere fra andre kommuner.

Du skal være opmærksom på, at prisen for dagtilbuddet kan blive dyrere for en plads i en anden kommune end i bopælskommunen. Du kan få oplyst, prisen ved at kontakte Forældrebetalingen i din bopælskommune.
 

Kan jeg skrive mit barn op til en plads i København, hvis jeg ikke bor i Københavns Kommune?

I København er ventelisterne lukket frem til den 29. maj 2024 (opdateres hver 3. måned).

Hvis du ikke bor i Københavns Kommune, kan du dog stadig:

  • Få dit barn skrevet på venteliste til en virksomhedsinstitution, selv om du ikke bor i København. Det kræver dog, at du er ansat i den pågældende virksomhed.
     
  • Få skrevet dit barn på venteliste, hvis du bor i Sverige og arbejder i København.

Hvornår kan Digital Pladsanvisning ikke benyttes til opskrivning?

Eksempler på årsager:

  • Du har ikke MitID
  • Du eller dit barn har ikke et dansk cpr-nummer.
  • Du har ikke folkeregisteradresse i Københavns Kommune
  • Du har ikke forældremyndighed over barnet.
  • Du opholder dig udenfor Danmark

Kontakt Pladsanvisningen for hjælp, hvis du ikke kan benytte Digital Pladsanvisning.

Venteliste og tilbud om plads - spørgsmål og svar

Vis alle

Hvornår kan jeg skrive mit barn op til børnehave?

Du kan skrive dit barn op, så snart det har fået et cpr-nummer. Men barnet bliver først indplaceret på ventelisten, når barnet fylder 2 år, hvis du har skrevet det op inden 2 års dagen.

Det har derfor ingen betydning for dit barns placering på ventelisten, om det bliver skrevet op, når det er 4 dage gammelt eller 2 år. 

Hvis barnet er ældre end 2 år, vil det blive indplaceret på ventelisten på den dato, hvor du skriver det op.

 

Hvad er den "generelle venteliste" til børnehave?

Når dit barn bliver indmeldt i en vuggestue eller dagpleje, skriver pladsanvisningen automatisk barnet på en generel venteliste til børnehave.

Dit barn vil derfor blive tilbudt en plads indenfor 4 km fra din bopæl, fra barnet er 2 år og 10 måneder. 

Hvornår bliver mit barn tilbudt børnehaveplads?

Børnehavepladser anvises fra den 1. i den måned, hvor barnet fylder 2 år og 10 måneder, hvis der er ledige børnehavepladser på det tidspunkt.

I nogle perioder af året er der kun få eller ingen ledige børnehavepladser, så nogle børn vil være over 3 år, inden det er muligt at tilbyde en børnehaveplads.

Hvor kan jeg se mit barns placering på ventelisten?

Du kan følge dit barns placering på ventelisten til børnehave fra det er to år gammelt i Digital Pladsanvisning

Fra 1. juni 2024 kan tilflyttere og interne flyttere (mere end 4 kilometer) til Københavns Kommune skrive sig på venteliste til børnehave med deres barns 2-års alder. Det betyder, at dit barns placering på ventelisten til børnehave kan ændre sig løbende.

Hvad sker der, hvis jeg siger nej tak til en børnehaveplads?

Før dit barn bliver 2 år og 10 måneder

Hvis du siger nej tak til en børnehaveplads, hvor dit barn skal starte før den måned, hvor barnet bliver 2 år og 10 måneder, så får det ingen konsekvenser for dit barns placering på ventelisten. 

Hvis dit barn går i en integreret institution, kan du også sige nej tak, uden at det har konsekvenser. 

Fra den måned, hvor dit barn er 2 år og 10 måneder

Hvis du siger nej tak til en børnehaveplads, hvor dit barn skal starte den måned, hvor barnet bliver 2 år og 10 måneder eller senere, så bliver dit barn meldt ud af vuggestuen eller dagplejen med en måneds varsel, fordi det nu har fået tilbudt plads i et pasningstilbud, der svarer til barnets alder.

Hvis dit barn går i en integreret institution, kan du gå i dialog med det pædagogiske personale i forhold til, hvornår dit barn kan rykke op i en børnehavegruppe.

Kan mit barn blive på ventelisten, hvis jeg takker ja til en tilbudt plads?

Det kommer an på, om det er en plads, du selv har ønsket eller en plads fra den generelle venteliste til børnehave.

Når du takker ja til en plads, du selv har ønsket

Så sletter pladsanvisningen dit barn fra øvrige ventelister, barnet har været skrevet op til. Dette gælder dog ikke, hvis dit barn står på en venteliste, hvor det har søskendefordel. 

Når du takker ja til en plads fra den generelle venteliste

Hvis der ikke er plads et af de steder, du selv har ønsket, får dit barn tilbudt plads i en anden børnehave fra den generelle venteliste indenfor 4 kilometer fra din bopæl. 

Hvis du takker ja til en børnehaveplads fra den generelle venteliste bliver dit barn på de ventelister, du selv har skrevet barnet op til. 

Hvad sker der, hvis jeg undlader at svare på et tilbud?

Undlader du én gang at svare på et tilbud kan Pladsanvisningen rykke din behovsdato to måneder frem i forhold til startdatoen for den tilbudte plads.
Undlader du to gange at svare på et tilbud om plads, sletter Pladsanvisningen dit barn af ventelisten.

Bliver der taget hensyn til søskende?

Ja, børn med søskende i den søgte børnehave får fortrin til en ledig plads i den samme børnehave, dog tidligst fra den 1. i den måned barnet fylder 2 år og 6 måneder.

Hvis der er flere børn med søskende i samme børnehave, vil det søskendebarn, der har stået på ventelisten i længst tid, få plads først. 

Hvis der ikke er en ledig plads i den pågældende børnehave, vil søskendebarnet få plads i en anden børnehave. Som forælder kan du vælge at skrive dit barn op til en overflytning til en anden børnehave, og barnet vil få tilbudt den næste ledige plads i børnehaven, medmindre et andet søskendebarn har stået til overflytning i længere tid.

Har vuggestuebørn i en integreret institution fortrinsret til en børnehaveplads?

Ja. I en integreret institution med vuggestue, har institutionens vuggestuebørn fortrinsret til en børnehaveplads før søskendebørn udefra.

Bliver der overdraget viden, når mit barn skifter vuggestue/børnehave?

Ja. I Københavns Kommune har vi en målsætning om, at alle børn får en god og sammenhængende overgang, når de skal skifte mellem dagtilbud.

Derfor bliver der overført saglige og relevante oplysninger om barnet, så personalet i det nye dagtilbud kan tilrettelægge modtagelsen bedst muligt. Det kan fx være oplysninger om barnets udvikling eller beskrivelser målrettet den kommende overgang. Det kalder vi vidensoverdragelse.

Forældre og dagtilbud samarbejder om at lave vidensoverdragelsen ud fra barnets behov.

Kontakt

Pladsanvisningen

Nyropsgade 7, 1

1602 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Onsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

Telefontider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

-