Skriv op til vuggestue og dagpleje

Vuggestue og dagpleje er for børn fra 6 måneder til 2 år og 10 måneder. Skriv gerne dit barn op senest, når det er 4 måneder gammelt.

Du kan skrive dit barn op til ét eller to dagtilbud (vuggestue, dagpleje eller en af hver).

Når du skriver dit barn op, skal du angive din behovsdato, dvs. hvornår du har brug for, at dit barn skal starte i pasning. Hvis du er afhængig af at få plads på et bestemt tidspunkt, har du også mulighed for at vælge garantilisten

Dit barn kan blive indplaceret på ventelisten fra det er 4 måneder gammelt, men kan tidligst få en plads, fra barnet er 6 måneder. De fleste børn er ca. et år, når de får en plads.

Skriv dit barn op til vuggestue og dagpleje

Åbner en dialog.

Vigtigt at vide når du skal skrive op

 • Hvis du skriver dit barn på garantilisten (Garantiliste København), så er barnet sikret en plads senest to måneder derefter. Du kan derfor vente med at skrive barnet på garantilisten indtil to måneder før, du ønsker en garantiplads.
   
 • ​​​​​​​Hvis du har skrevet dit barn op til to specifikke ventelister, skal du slette den ene venteliste, før du kan skrive barnet på garantilisten (Garantiliste København).
 • Sådan skriver du på garantilisten:

  • Klik på Søg institutioner 
     -I feltet Institution skriver du Garanti
    - Klik Søg efter institutioner
   Under Linjen Søgeresultat står Garantiliste København, Klik Vælg
  • Gennemfør opskrivningen på almindelig vis

   

Opskrivning - spørgsmål og svar

Vis alle

Hvornår kan jeg skrive mit barn op til vuggestue og dagpleje?

Du kan skrive dit barn op, så snart det har fået et cpr-nummer. Men barnet bliver først indplaceret på ventelisten, når det er 4 måneder gammelt.

Det har derfor ingen betydning for dit barns placering på ventelisten, om det bliver skrevet op, når det er 4 dage gammelt eller 4 måneder. 

Hvornår skal jeg senest skrive mit barn op?

Vi anbefaler, at du senest skriver dit barn op, når det er 4 måneder, hvis du har mulighed for det.

Hvis barnet er ældre end 4 måneder, vil det blive indplaceret på ventelisten på den dato, hvor du skriver det op.

Du kan skrive dit barn op til vuggestue og dagpleje, indtil det er 2 år og 10 måneder gammelt.

Kan jeg ændre min opskrivning?

Ja. Du kan altid vælge at skrive dit barn op til et andet dagtilbud, end det du først har valgt. Men du skal være opmærksom på, at dit barn bliver placeret på ventelisten med sin nye opskrivningsdato.

Kan jeg skrive mit barn op til overflytning til et andet dagtilbud?

Ja. Du kan altid vælge at skrive dit barn op til et andet dagtilbud. Men du skal være opmærksom på, at dit barn bliver placeret på ventelisten med sin nye opskrivningsdato.

Ved opskrivning til en overflytning til en anden vuggestue eller dagpleje, får du kun ét tilbud om overflytning og du får ikke tilbudt overflytning, når barnet er over 2 år og 6 måneder. Behovsdatoen skal altid angives som dags dato, når du søger om overflytning til en anden vuggestue eller dagpleje.

Kan jeg skrive mit barn op til plads i en anden kommune?

Ja. En kommune kan dog vælge at lukke ventelisten for børn fra andre kommuner, hvis blandt andet pasningsgarantien er truet. 

Hvis du bor i Københavns Kommune kan du godt vælge at skrive dit barn på venteliste i en anden kommune end København. Du skal henvende dig til den pågældende kommunes pladsanvisning, og dit barn opskrives efter de regler, der gælder i den kommune, hvor dit barn skrives på venteliste. 

ventelistelukning.dk kan du selv tjekke, hvilke kommuner der har åbne eller lukkede ventelister for borgere fra andre kommuner.

Du skal være opmærksom på, at prisen for dagtilbuddet kan blive dyrere for en plads i en anden kommune end i bopælskommunen. Du kan få oplyst, prisen ved at kontakte Forældrebetalingen i din bopælskommune.

Kan jeg skrive mit barn op til en plads i København, hvis jeg ikke bor i Københavns kommune?

I København er ventelisterne lukket frem til den 24. august 2024 (opdateres hver 3. måned).

Hvis du ikke bor i Københavns Kommune, kan du dog stadig:

 • Få dit barn skrevet på venteliste til en virksomhedsinstitution, selv om du ikke bor i København. Det kræver dog, at du er ansat i den pågældende virksomhed.
 • Få skrevet dit barn på venteliste, hvis du bor i Sverige og arbejder i København.

Hvornår kan Digital Pladsanvisning ikke benyttes til opskrivning?

Du kan ikke benytte Digital Pladsanvisning, hvis:

 • Du ikke har MitID
 • Du eller dit barn ikke har et dansk cpr-nummer
 • Du ikke har folkeregister-adresse i Københavns Kommune
 • Du ikke bor på samme adresse som dit barn
 • Du ikke har forældremyndighed over barnet

Kontakt Pladsanvisningen for hjælp, hvis du ikke kan benytte Digital Pladsanvisning.

Venteliste og tilbud om plads - spørgsmål og svar

Vis alle

Hvornår får mit barn tilbudt en plads?

Dit barn vil få tilbudt den første ledige plads efter sin placering på ventelisten og behovsdato, og som ikke skal gå til et søskendebarn.

Hvor kan jeg se mit barns placering på ventelisten?

Du kan følge dit barns placering på ventelisten fra det er fire måneder gammelt i Digital Pladsanvisning.

Kan jeg takke nej til en plads i en vuggestue eller dagpleje?

Ja. Du kan takke nej uden dit barn rykker ned på ventelisten. Hvis du vælger at takke nej, skal du huske at gøre det skriftligt. Pladsanvisningen kan dog rykke din behovsdato to måneder frem i forhold til datoen på tilbuddet, hvis du vælger at takke nej.

Hvad sker der, hvis jeg undlader at svare på et tilbud?

Undlader du én gang at svare på et tilbud kan Pladsanvisningen rykke din behovsdato to måneder frem i forhold til startdatoen for den tilbudte plads.

Undlader du to gange at svare på et tilbud om plads, sletter Pladsanvisningen dit barn af ventelisten.

Hvad sker der, når mit barn får tilbudt en dagplejeplads?

Når dit barn får tilbudt plads i dagplejen fra Pladsanvisningen, vil dagplejerens eller flerbørns-husets adresse stå i tilbudsbrevet.


Du skal: 
1.    Ringe til dagplejepædagogen inden 3 dage og aftale et besøg hos dagplejeren eller i flerbørns-huset. Dagplejepædagogens navn vil fremgå af tilbudsbrevet og vedkommende kan træffes mandag-fredag kl. 8.00-16.00.

2.    Når du har været på besøg hos dagplejeren eller i flerbørns-huset, skal Pladsanvisningen have skriftligt svar fra dig om, hvorvidt du ønsker pladsen eller ej. Som standard er svarfristen på 5 hverdage. Hvis der aftales præsentationsbesøg senere end dette, ændres svarfristen til dagen efter besøget.

Hvad gør jeg, hvis mit barn ikke får plads, når jeg har behov for pasning?

Du kan vælge at skrive dit barn på garantilisten og være garanteret en plads inden for to måneder.

Du kan også vælge at benytte et privat pasningstilbud

Bliver der taget hensyn til søskende?

Ja. Københavns Kommune har søskendefortrin. Det betyder, vi tilbyder søskende plads før de børn på ventelisten, der ikke har søskende i dagtilbuddet. Det gør vi for at sikre, at søskende hurtigst muligt får plads i samme dagtilbud. 

Hvis du ikke fra starten får plads i søskendeinstitutionen, kan du takke ja til et andet tilbud og fortsat bevare pladsen på ventelisten til søskendeinstitutionen. Gør du det, så er det vigtigt, du oplyser til Pladsanvisningen, at du vil beholde din plads på ventelisten til den institution, hvor barnet har en søster eller bror.

Bliver der overdraget viden, når mit barn skifter vuggestue?

Ja. I Københavns Kommune har vi en målsætning om, at alle børn får en god og sammenhængende overgang, når de skal skifte mellem dagtilbud.

Derfor bliver der overført saglige og relevante oplysninger om barnet, så personalet i det nye dagtilbud kan tilrettelægge modtagelsen bedst muligt. Det kan fx være oplysninger om barnets udvikling eller beskrivelser målrettet den kommende overgang. Det kalder vi vidensoverdragelse.

Forældre og dagtilbud samarbejder om at lave vidensoverdragelsen ud fra barnets behov.

Kontakt

Pladsanvisningen

Nyropsgade 7, 1

1602 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Onsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

Telefontider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

- Vær opmærksom på at vores modtagelse er lukket i uge 30 (22. til 26. juli).