Børn med særlige behov i vuggestue, dagpleje og børnehave

Hvis dit barn har en funktionsnedsættelse kan du få hjælp og støtte ud fra en konkret vurdering af dit barn.

Når dit barn har behov for en særlig støtteindsats, samarbejder dit barns dagtilbud altid med dig som forælder.

I dagligdagen vil de fagprofessionelle i dit barns dagtilbud hjælpe og støtte dit barn ud fra barnets individuelle behov i sine vante omgivelser.

Hvis de fagprofessionelle i dit barns institution vurderer, at de har brug for faglig vejledning for at støtte dit barn, kan de få support i Den tværfaglige support.

Den tværfaglige support består af psykologer, støttepædagoger, konsulenter på tale-høre området og sundhedsplejersker. De er alle specialiserede i at hjælpe dagtilbud med at fremme børns trivsel, udvikling og læring i inkluderende læringsmiljøer.

Sådan får du hjælp og støtte til dit barn

Vis alle

Hvis dit barn ikke er indmeldt i dagtilbud

Du skal kontakte fagprofessionelle i Den tværfaglige support i dit lokal område, hvis du mener dit barn har behov for støtte.

 

Hvis dit barn er indmeldt i dagtilbud

Du skal kontakte lederen i dit barns dagtilbud, hvis du mener dit barn har behov for støtte. Den særlige indsats om bedst mulige lærings- og deltagelsesmuligheder tilrettelægges i et samarbejde mellem dig som forælder og dit barns dagtilbud.

Dit barn vil så vidt muligt modtage hjælp og støtte i sine vante omgivelser i barnets dagtilbud.

 

Basis og særlige dagtilbud

Hvis dit barns dagtilbud i samarbejde med dig som forælder, vurderer at dit barn har brug for en mere specialiseret indsats, kan dit barn blive indstillet til visitation til den tilbudstype der imødekommer dit barns behov bedst muligt.  

Der findes en bred vifte af specialtilbud i Københavns Kommune, som du kan læse mere om under basisdagpleje, basispladser og særlige dagtilbud i menuen.