Varme- og vandregnskaber

Som lejer kan du klage over varme- eller vandregnskabet til dit boligselskab.

Hvis lejer vil klage over varme- eller vandregnskabet, skal lejer gøre skriftlig og begrundet indsigelse over for boligselskabet. Indsigelsen skal være modtaget hos boligselskabet inden 6 uger efter, at lejer har modtaget forbrugsregnskabet.

Hvis boligselskabet herefter vil fastholde kravet, skal boligselskabet inden yderligere 6 uger indbringe sagen for beboerklagenævnet.

Fristerne er generelt meget strenge og må ikke overskrides.

Når boligselskabet indbringer et forbrugsregnskab for beboerklagenævnet skal følgende medsendes:

  • indsigelsen
  • lejers individuelle varme- eller vandafregning
  • lejers eventuelle tidligere års individuelle varme- eller vandafregninger
  • dokumentation for de afholdte udgifter i form af: årsregnskab fra forsyningsselskabet (typisk Københavns Energi) samt fordelingsliste fra målerfirmaet (typisk Clorius Ista, Brunata eller Siemens) (dog blot forsiden og den relevante side, hvordan pågældende lejer fremgår)
  • dokumentation for, hvornår regnskabet er omdelt eller udsendt til lejerne
  • eventuel yderligere korrespondance vedrørende sagen

Kontakt

Jura og Huslejenævn

Nyropsgade 3

1602 København V