Fraflytninger

Hvis lejer har indgivet mangelliste til boligselskabet i forbindelse med indflytningen, hæfter lejer ikke for disse mangler ved fraflytning.

Når der indbringes sag om fraflytningsmangler, bør det præciseres (gerne i punktform), hvilke konkrete hæftelser i flytteafregningen, der klages over. 

Nævnet kan eventuelt nedsætte fraflyttede lejers del af flytteafregningen. 

Når der indbringes sag om fraflytning for beboerklagenævnet, er det en god ide at medsende mangellisten og eventuelt billeddokumentation fra indflytningen.

Boligselskabet bør altid sikre sig ved fotodokumentation af de krævede istandsættelsesarbejder. Boligselskabet skal indsende fotodokumentationen i printet form og i to eksemplarer.

Kontakt

Jura og Huslejenævn

Nyropsgade 3

1602 København V