Gebyr for brug af faciliteter

Der opkræves gebyr for brug af faciliteter stillet til rådighed af Københavns Kommune for folkeoplysende aktiviteter.

Københavns Kommunes Borgerrepræsentation vedtog, at der pr. 1. juli 2019 indføres et gebyr for folkeoplysende foreningers brug af kommunens indendørs- og udendørsfaciliteter. Aftenskoler skal dog ikke betale gebyr. Man kan læse mere om Borgerrepræsentationens beslutning her. Beslutningen er taget jævnfør Folkeoplysningsloven § 22, stk. 4.

Hensigten med gebyret er at få frigivet de faciliteter som bliver booket, men ikke brugt. På den måde kan det være med til at afhjælpe manglen på faciliteter.

Gebyr aflyst for 2020 – og så længe der er coronarestriktioner

For 2020 og så længe der er coronarestriktioner for brug af faciliteter, vil der ikke blive opkrævet gebyr.

Nedenstående gælder altså ikke for den periode.

Gebyr

Foreninger skal betale gebyr af tildelte facilitetstimer der ikke aflyses – eller aflyses af foreningen mindre end 48 timer før. Aftenskoler skal ikke betale gebyr.

Gebyret pr. facilitetstime er delt op i tre prisklasser: 10, 20 og 40 kr. Se gebyret for den enkelte facilitet i dokumentet Facilitetsoversigt med gebyr. Gebyret er knyttet til faciliteten og afhænger derfor hverken af antallet eller af sammensætningen af deltagere.

Ekstra medlemstilskud

Kommunen vil gerne tilgodese foreninger med børn, unge og handicappede ved at sende gebyret retur til disse foreninger. Så de foreninger, som i forvejen modtager ordinært medlemstilskud for børn, unge og handicappede, får et ekstra medlemstilskud, der helt eller delvist dækker gebyret.

Gebyr og ekstra medlemstilskud for andet halvår 2019

I dokumentet Gebyr og ekstra medlemstilskud - 2019 andet halvår kan I se gebyr, tilskud og de medlemstal, som tilskuddene bygger på. Medlemstallene stammer fra ansøgningerne til det ordinære medlemstilskud.

I kan bruge Excel-dokumentet Specifikation af faktura for gebyr - 2019 andet halvår til at finde beregningsgrundlaget for jeres brutto-gebyr for andet halvår af 2019. For at se tallene for netop jeres forening skal foreningsnummeret indtastes øverst i dokumentet. Foreningsnummeret kan findes i Foreningsportalen - under Foreningens grunddata.

Informationerne i dokumentet kan sorteres og filtreres på flere måder, så I kan danne jer et mere detaljeret billede af gebyrerne. Vær opmærksom på, at I skal have Excel eller et lignende program for at kunne åbne dokumentet.

Tilskudssatsen for det ekstra medlemstilskud i 2019 var 189 kr. Og tilskuddet følger samme principper som det ordinære medlemstilskud – med den begrænsning at man ikke kan modtage mere i ekstra medlemstilskud, end man skal betale i brutto-gebyr:

  • Medlemmer der er 0-12 år eller 19-24 år, udløser tilskudssatsen gange 1.
  • Medlemmer der er 13-18 år, udløser tilskudssatsen gange 2.
  • Handicappede medlemmer der er 0-24 år, udløser tilskudssatsen gange 4.
  • Handicappede medlemmer der er over 24 år, udløser tilskudssatsen gange 1.

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os på book@kff.kk.dk.

Gebyr og ekstra medlemstilskud for første halvår 2021

Fakturaen for første halvår 2021 udsendes i løbet af andet halvår.

CVR-nummer

Vi skal bruge jeres CVR-nummer, da I ellers ikke kan blive faktureret.

I bedes skrive jeres CVR-nummer på Foreningsportalen således:

Gå ind på Foreningsportalen → Vælg ”Foreningens grunddata” i menuen i venstre side → Skriv foreningens CVR-nummer i feltet øverst på siden og tryk ”gem”.

Fristen for at indskrive foreningens CVR-nummer i Foreningsportalen var d. 22. november 2019.

Digital postkasse / e-Boks

Fakturaen for gebyr sendes til foreningens digitale postkasse / e-Boks.

Mere information

Læs mere om beslutningen om gebyret på side 50-51 i "Bilag 2". Bilaget kan findes nedenfor. Her kan man også finde den information, der er sendt ud til foreningerne om CVR-nummer og gebyr.

Kontakt