Du er her

Gebyr for brug af faciliteter

Fra d. 1. juli 2019 opkræves der gebyr for brug af faciliteter stillet til rådighed af Københavns Kommune for folkeoplysende aktiviteter

Københavns Kommunes Borgerrepræsentation har vedtaget, at der pr. 1. juli 2019 indføres et gebyr for folkeoplysende foreningers brug af kommunens indendørs- og udendørsfaciliteter. Du kan læse mere om Borgerrepræsentationens beslutning her.

Beslutningen er taget jævnfør Folkeoplysningsloven § 22, stk. 4. 

Hvad betyder det for din forening?

Alle foreninger betaler fra 1. juli 2019 gebyr for brugen af de faciliteter, som bookes gennem Foreningsportalen.

Alle foreninger betaler de samme gebyrer.  Men kommunen vi gerne tilgodese børne- og ungdomsforeningerne, ved at sende gebyret retur til børne- og ungdomsforeningerne som et ekstra medlemstilskud. Så disse foreninger kan hjælpes til at tilbyde aktiviteter til deres børn- og ungdomsmedlemmer.

Vi har brug for din hjælp

For at vi kan fakturere jeres forening med det rigtige gebyr, har vi brug for jeres hjælp.

Vi skal bruge jeres CVR-nummer, fordi ellers kan I ikke blive faktureret.

I bedes skrive jeres CVR-nummer på Foreningsportalen således:

Gå ind på Foreningsportalen →Vælg ”Foreningens grunddata” i menuen i venstre side → Skriv foreningens CVR-nummer i feltet øverst på siden og tryk ”gem”.

Hvis I ikke har et CVR-nr., klik her for at læse hvorledes en forening opretter hhv. et CVR-nummer, en e-Boks og en medarbejdersignatur. CVR-nummeret skal vi bruge. e-Boksen skal I bruge for at kunne modtage fakturaren. I skal bruge en medarbejdersignatur til e-Boksen, hvis mere end én person skal kunne se, hvad der ligger af post.

Senest den 22. november 2019, skal I have registreret jer med jeres CVR-nummer i Foreningsportalen.

Læs mere om beslutningen om gebyret i "Bilag 2" på side 50-51. "Bilag 2" findes nederst på denne side.

Se gebyret for den enkelte facilitet i dokumentet nedenfor ”Facilitetsoversigt med gebyr”.

Gebyret er knyttet til brug af faciliteten, og afhænger derfor ikke af antallet eller sammensætningen af deltagere.

Kontakt