Du er her

Gebyr for brug af faciliteter

Fra d. 1. juli 2019 opkræves der gebyr for brug af faciliteter stillet til rådighed af Københavns Kommune for folkeoplysende aktiviteter

Denne side opdateres, når der er nyt om gebyr.

 

Københavns Kommunes Borgerrepræsentation har vedtaget at pr. 1. juli 2019 indføres et gebyr for folkeoplysende foreningers brug af kommunens faciliteter. Du kan læse mere om Borgerrepræsentationens beslutning her.

Gebyret er knyttet til faciliteten og afhænger derfor ikke af antallet eller sammensætningen af deltagere.

Beslutningen er taget jævnfør Folkeoplysningsloven § 22, stk. 4. 

Ordningen træder i kraft d. 1. juli 2019. 

Når der er nyt om gebyr, vil det fremgå af denne side.

Læs mere om beslutningen om gebyret i "Bilag 2" på side 50-51. "Bilag 2" findes nederst på denne side.

Se gebyrtakster for konkrete faciliteter i dokumentet "Facilitetsoversigt med gebyr" nederst på denne side.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.