Gebyr for brug af faciliteter

Fra d. 1. juli 2019 opkræves der gebyr for brug af faciliteter stillet til rådighed af Københavns Kommune for folkeoplysende aktiviteter

Denne side opdateres, når der er nyt om gebyr.

Med Budget 2019 er det besluttet at opkræve gebyr for brug af faciliteter stillet til rådighed af Københavns Kommune for folkeoplysende aktiviteter.

Gebyret er knyttet til faciliteten og afhænger derfor ikke af antallet, eller sammensætningen af deltagere.

Beslutningen er taget jævnfør Folkeoplysningsloven § 22, stk. 4. 

Ordningen træder i kraft d. 1. juli 2019. 

Kultur- og Fritidsudvalget anmodede, på sit møde d. 20. december 2018, Kultur- og Fritidsforvaltningen om at arbejde videre med udmøntningen af gebyret på foreningers brug af lokaler med henblik på at børne- og ungeforeningerne ikke rammes så hårdt økonomisk.

Når der er nyt om gebyr, vil det fremgå af denne side.

Læs mere om beslutningen om gebyret i "Bilag 2" på side 50-51. "Bilag 2" findes nederst på denne side.

Se gebyrtakster for konkrete faciliteter i dokumentet "Gebyr på konkrete faciliteter" nederst på denne side.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.