Du er her

Integration og medborgerskab

Politikker og indsatsområder inden for integration, forebyggelse af radikalisering og diskrimination.
Københavns Kommune arbejder aktivt med at bekæmpe diskrimination og hadforbrydelser.
Københavns Kommunen arbejder aktivt med at forebygge radikalisering. En ekspertgruppe er kommet med en række anbefalinger til indsatsen.
Københavns Kommunes indsats mod social kontrol skal forebygge og håndtere social kontrol blandt unge
Københavns Kommunes integrationspolitik skal sikre, at alle borgere uanset etnisk baggrund skal have lige muligheder.
I Københavns Kommune arbejder vi for at fremme ligestilling for alle borgere uanset køn og seksualitet i vores velfærdsydelser og tilbud.
I Københavns Kommune har vi en vision om, at alle borgere bliver behandlet lige – men ikke ens.