Job med særlig støtte

Fleksjob

Du har mulighed for at få et fleksjob, hvis du ikke kan arbejde på normale vilkår på grund af sygdom eller et handicap.

Revalidering

Revalidering er en ordning for borgere med begrænsninger i arbejdsevnen.

Funktionsnedsættelse og job

Hvis du har et handicap, kan du få hjælp til at blive i dit job eller til at finde et nyt.

Seniorjob

Du kan have ret til seniorjob, hvis du har opbrugt din dagpengeret, og der højst er fem år til, du kan gå på efterløn.

Ressourceforløb

Har du problemer ud over ledighed, kan det være, at du kan få et ressourceforløb.

Førtidspension

Du kan få førtidspension, hvis du ikke kan forsørge dig selv på grund af en varigt nedsat arbejdsevne.