Fleksjob

Du har mulighed for at få et fleksjob, hvis du ikke kan arbejde på normale vilkår på grund af sygdom eller en funktionsnedsættelse.

Hvad er et fleksjob?

Et fleksjob er et almindeligt arbejde i en privat eller offentlig virksomhed på nedsat tid. Arbejdsopgaverne i fleksjobbet skal passe til dine helbredsbetinget skånebehov. Når du ansat i et fleksjob, får du løn af din arbejdsgiver for de timer, din arbejdsevne i fleksjobbet svarer til. Herudover får du et tilskud fra kommunen, der dækker de resterende timer. 

Du kan ansættes i fleksjob i alle brancher, så længe dine skånebehov bliver tilgodeset i jobbet. Om muligt kan et fleksjob godt være et arbejde inden for et fag, du er uddannet til eller har erfaring med fra tidligere. Hvis det ikke er muligt, kan du skifte fag og bruge dine erfaringer på nye måder.

Du kan eventuelt henvise din eller en kommende arbejdsgiver til vores hjemmeside målrettet virksomheder:

Kan jeg få et fleksjob?

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, før du har mulighed for at få et fleksjob:

  • Du skal være under folkepensionsalderen
  • Du skal have en væsentlig og varig nedsat arbejdsevne
  • Dine muligheder for at arbejde på normale vilkår skal være afdækket, før end fleksjob kan komme på tale.

Rehabiliteringsteamet afgiver indstillinger til fleksjob. Jobcentret tilkender efterfølgende fleksjob på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling.

Vil du høre om dine muligheder for at komme i fleksjob?

  • Hvis du er ledig eller sygemeldt, så skal du kontakte den afdeling i jobcentret, du er tilknyttet.
     
  • Hvis du er i job, skal du henvende dig på Gammel Køge Landevej 43, 2500 Valby.
     
  • Hvis du driver selvstændig virksomhed, er det ikke de almindelige fleksjobregler der gælder for dig. Der findes en specifik ordning om tilskud til selvstændige erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne med andre regler. For at få vejledning om den ordning, bedes du henvende dig på Gammel Køge Landevej 43, 2500 Valby.

Typiske spørgsmål om fleksjob

Vis alle

Hvordan er processen typisk for at få et fleksjob?

Når vi konstaterer, at du har en begrænsning i arbejdsevnen, og du har svært ved at fastholde arbejde på normale vilkår, går vi i gang med at afklare din arbejdsevne på det brede arbejdsmarked.

Det betyder, at vi ikke kun ser på din arbejdsevne i forhold til det job, som du tidligere har haft eller er uddannet til. Begrænsningen i arbejdsevnen kan være betinget af fysiske eller psykiske faktorer, men sociale faktorer kan også have betydning for dine muligheder for at arbejde. Fx kan boligsociale problemstillinger som hjemløshed og misbrugsproblematikker have afgørende betydning i forhold til at kunne fungere i et job

­­­­­­­­­­­­­­Før end fleksjob kan blive en mulighed, skal vi se på, om din situation kan forbedres igennem andre ordninger. Hvis der er behov for at afklare din arbejdsevne, iværksættes der virksomhedspraktik, som passer til dine skånebehov. Når din arbejdsevne er tilstrækkeligt afklaret, og fleksjob vurderes at være en mulighed for dig, skal vi sammen med dig lave den forberedende rehabiliteringsplan. Den forberedende rehabiliteringsplan beskriver forhold, der har betydning for at kunne vurdere din arbejdsevne.  

Når den forberedende rehabiliteringsplan er udarbejdet, og relevante dokumenter er modtaget, forelægges din sag for vores rehabiliteringsteam. Du kommer til møde i rehabiliteringsteamet, og rehabiliteringsteamet vurderer, om de kan indstille dig til fleksjob. Hvis jobcentret er enige med rehabiliteringsteamets indstilling til fleksjob, tilkendes du fleksjob.

Er din arbejdsevne aktuelt meget begrænset, og du eksempelvis kun kan arbejde 4-6 timer om ugen, vil fleksjob også være en mulighed. Dette forudsætter dog, at din arbejdsevne vil kunne udvikles inden for en rimelig periode. Hvis du tilkendes et fleksjob på få timer, vil jobcentret have fokus på at støtte dig i forhold til at forbedre din arbejdsevne.      

Kan jeg få et fleksjob på den arbejdsplads, jeg har haft indtil nu?

Ja, du kan godt blive ansat i et fleksjob på den arbejdsplads, hvor du har arbejdet indtil nu. Hvis du tidligere var ansat på normale vilkår på din arbejdsplads, men nu ikke længere magter dette, skal du opfylde betingelserne for fastholdelsesfleksjob for at kunne ansættes i fleksjob på hidtidige arbejdsplads.

For at kunne blive ansat i et fastholdelsesfleksjob skal din arbejdsplads i mindst 12 måneder, have forsøgt at tilpasse arbejdsforholdene på arbejdspladsen til din situation (dette kaldes også ”forsøgt fastholdt under overenskomstens sociale kapitel eller på særlige vilkår”). Der skal forelægge en skriftlig aftale med din arbejdsgiver, der dokumenterer, at arbejdspladsen har gjort et reelt og relevant forsøg på at fastholde dig på arbejdspladsen på ordinære vilkår. Der er ikke specifikke formkrav til den skriftlige aftale.

Udover kravene om indsatserne på din arbejdsplads, skal du også opfylde de almindelige betingelser for fleksjob, for at kunne tilkendes fastholdelsesfleksjob.

Kravet om de 12 måneders initiativer gælder dog ikke, hvis du har været udsat for en akut opstået skade eller er ramt af alvorlig sygdom, og det er åbenbart formålsløst at forsøge at fastholde dig på din arbejdsplads på ordinære vilkår gennem initiativer, der tager hensyn til din situation. Kravet om de 12 måneders initiativer gælder heller ikke, hvis du har mindre end 6 år tilbage til folkepensionsalderen.

Hvis du allerede havde begrænsningerne i arbejdsevnen, da du blev ansat i jobbet, gælder reglerne om fastholdelsesfleksjob ikke. I det tilfælde er det alene de almindelige fleksjobregler, du skal opfylde for at kunne blive ansat i fleksjob på hidtidige arbejdsplads.

Hvordan bliver min økonomi påvirket?

Hvordan din økonomi bliver påvirket, afhænger af, om du har et job, der kan omdannes til et fleksjob eller ej.

Kontakt

Jobcenter København

Gammel Køge Landevej 43

2500 Valby

Åbningstider

Mandag

08:30 - 15:30

Tirsdag

08:30 - 15:30

Onsdag

08:30 - 15:30

Torsdag

08:30 - 15:30

Fredag

08:30 - 13:00

Telefontider

Mandag

08:30 - 15:30

Tirsdag

08:30 - 15:30

Onsdag

08:30 - 15:30

Torsdag

08:30 - 15:30

Fredag

08:30 - 13:00