Tilskud til selvstændige med nedsat arbejdsevne

Du kan som selvstændig erhvervsdrivende kontakte jobcenteret, hvis du har en helbredsbetinget funktionsnedsættelse, som forringer din evne til at varetage arbejdet i din virksomhed.

Jobcentret vil undersøge, hvordan du kan blive støttet i at fastholde dit job i virksomheden, herunder om du opfylder betingelserne for tilskud til selvstændige med nedsat arbejdsevne.

For at få ret til tilskud som selvstændig skal du opfylde følgende betingelser: 

  • du har varige og væsentlige begrænsninger i din arbejdsevne i forhold til arbejdet i din virksomhed.
  • din virksomhed skal drives som hovedbeskæftigelse i Danmark
  • indtjeningen fra virksomheden skal have udgjort dit primære forsørgelsesgrundlag
  • du er under folkepensionsalderen
  • du har drevet den selvstændige virksomhed i mindst 30 timer om ugen i mindst 12 måneder inden for de seneste 24 måneder
  • du modtager ikke førtidspension, seniorpension, tidlig pension, efterløn eller fleksydelse. 

Hvad kan du få i tilskud?

Tilskuddet udgør et grundbeløb svarende til 156.953 kr. pr. år (2024), som nedsættes med 30 % af en beregnet årsindtægt i virksomheden og af anden arbejdsindkomst i beregningsperioden.

Tilskuddet vil dermed være fuldt aftrappet ved et overskud i virksomheden på ca. 523.177 kr. årligt.

Tilskuddet beregnes én gang om året og er som udgangspunkt gældende for et år ad gangen.

Årsindtægten opgøres på grundlag af virksomhedens skattemæssige overskud/underskud før renter og andre finansielle poster.

Hvordan kan du få undersøgt om du opfylder betingelserne for tilskuddet?

Ring til jobcentret, hvis du vil høre mere om dine muligheder for at få tilskud som selvstændig. 

Jobcenter København undersøger dine muligheder. Hvis jobcentret vurderer, at du opfylder betingelserne, gør jobcentret i samarbejde med dig din sag klar til rehabiliteringsteamet, der kan indstille dig til at blive godkendt til tilskuddet.

Kontakt

Jobcenter København

Gammel Køge Landevej 43

2500 Valby

Åbningstider

Mandag

08:30 - 15:30

Tirsdag

08:30 - 15:30

Onsdag

08:30 - 15:30

Torsdag

08:30 - 15:30

Fredag

08:30 - 13:00

Telefontider

Mandag

08:30 - 15:30

Tirsdag

08:30 - 15:30

Onsdag

08:30 - 15:30

Torsdag

08:30 - 15:30

Fredag

08:30 - 13:00

Hvis du bliver syg

Modtager du kontanthjælp  - ring og aflys din aftale. Telefonerne åbner kl. 8.00 for sygemelding.

 

Modtager du dagpenge - meld dig syg på www.jobnet.dk