Kom i småjob i en virksomhed

Småjobs er almindeligt betalt arbejde på fx 5, 15 eller 20 timer om ugen hos en virksomhed, der har brug for ekstra hænder til mindre opgaver.

Hvad er småjob?

Et småjob er et almindeligt betalt arbejde på få timer fx 5, 15 eller 20 timer om ugen i en afgrænset eller ubegrænset periode. 

Timerne kan være fordelt efter virksomhedens behov. Det kan være 1-2 timer om dagen fordelt på flere dage eller flere sammenhængende timer. Et småjob er typisk henvendt til dig, der får kontanthjælp, uddannelseshjælp eller ressourceforløbsydelse, men som i øjeblikket ikke er i stand til at varetage et job på 37 timer.

Her kan et småjob være en vigtig trædesten til at komme tættere på et fast arbejde.   

Du får løn for de timer, du arbejder

Med et småjob får du almindelig løn for de timer, du arbejder, og du optjener også feriepenge.

Timelønnen aftales mellem dig og din arbejdsgiver.

Hvis din løn er mindre end din økonomiske hjælp (fx kontanthjælp), kan du måske få supplerende kontanthjælp.

Hvordan kan jeg få et småjob?

Tal med din beskæftigelseskonsulent, om hvordan du kan finde et småjob. Du kan også selv opsøge virksomheder og tilbyde din arbejdskraft i få timer eventuelt i kombination med virksomhedspraktik eller et løntilskudsjob.

Eksempler på småjob

Vis alle

Grønne områder/alt-mulig-mand

 • Vedligehold af udeområder, feje og salte
 • Småreparationer
 • Affaldshåndtering.

Rengøring

 • Lettere rengøring
 • Opfyldning af toiletartikler
 • Lettere oprydning
 • Strygeopgaver.

Butik/salg

 • Vareopfyldning og trimning af hylder
 • Kassebetjening og servicering af kunder
 • Oprydning på lader og lettere rengøring.

Køkken/café

 • Hakke-, snitte- og skraldeopgaver
 • Anrette og rydde af
 • Lettere tilberedning
 • Servering og afrydning af borde
 • Oprydning og opvask.

Kontor i IT

 • Kopiering og indscanning
 • Indtastning af data
 • Samle mapper
 • Oprydning i fx kontorartikler.

Blomster

 • Klippe og binde blomster
 • Vanding
 • Oprydning og opstilling af planter.

Hotel

 • Rengøring af værelser og fællesområder
 • Opfyldning af badeværelsesartikler
 • Klargøring til buffet, friske blomster
 • Pudse glas, folde servietter.

Bygge og anlæg

 • Oprydning og rengøring på byggeplads
 • Lettere stilladsarbejde
 • Lettere håndværksopgaver.

Chauffør

 • Køre varer ud til kunder
 • Aflevere og afhente post og pakker
 • Ærinder
 • Afstemme varelister.

Lager

 • Pluklager
 • Pakning af varer
 • Varebestilling
 • Lettere lageradministration
 • Oprydning på lager.

Service

 • Mødeforplejning
 • Oprydning i køkken
 • Sætte frokost frem
 • Ærinder
 • Vande blomster
 • Lægge papir i kopimaskine
 • Lettere rengøring, fx dørhåndtag.

Vaskeri/renseri

 • Klargøre bøjler
 • Rydde op
 • Lægge tøj sammen
 • Lettere sy-opgaver.

Tips til selv at finde et småjob

 • Brug jobnet.dk, og sørg for, at dit CV er opdateret med din erfaring og kompetencer
 • Søg fx på ”Hotjob” på jobnet.dk. Så får du vist job, der ikke kræver specifikke kompetencer (fx serveringspersonale, budtransport, forlystelsesmedarbejder, pakkerimedarbejder mv.)
 • Brug dit netværk (familie, venner og bekendte) i jagten på job
 • Søg uopfordret – også tidsbegrænsede stillinger. Mange job, herunder deltidsstillinger, bliver ikke annonceret. Der er også mange sæsonjob inden for fx gartneri, frugtavl, skovbrug, restaurant mm. 
 • Deltag i vores jobarrangementer: Vi tilbyder forskellige arrangementer (fx jobspeed-arrangementer, jobcafé mv.), som kan hjælpe dig med at finde et eller flere job i Storkøbenhavn. Kontakt dit jobcenter for at høre mere om, hvornår arrangementerne finder sted.

Typiske spørgsmål om småjob

Vis alle

Hvilke fordele er der ved et småjob?

Der er mange fordele ved et småjob:

 • Timeantallet er overkommeligt og giver dig en god mulighed for at komme gradvist ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet
 • Du får konkret erhvervserfaring
 • Du får løn for dit arbejde (i modsætning til fx praktik)
 • Timerne tæller som en del af 225-timersreglen
 • Timerne tæller med i forhold til kontanthjælpsloftet. Timerne kan altså give øget plads til boligstøtte og/eller særlig støtte under kontanthjælpsloftet.

Der kan derfor være en økonomisk gevinst for dig i at få et småjob.

Får jeg en ydelse samtidig?

Hvis du får en løn, der er mindre end din økonomiske hjælp (fx kontanthjælp), kan du måske få supplerende hjælp.

Hvis du får ret til supplerende hjælp, skal du hver måned sende en kopi af din lønseddel eller lignende til Ydelsesservice København.

Kan jeg holde ferie, når jeg er ansat i småjob?

Ja, det kan du. Du skal dog altid aftale med din arbejdsgiver, hvornår du holder ferie. Hvis du får supplerende hjælp, skal din ferie aftales med os, før du kan holde ferie.

Hvis du har feriepenge eller et feriekort, skal du bruge disse feriepenge først. Først derefter kan du evt. holde ferie med økonomisk hjælp, fx kontanthjælp.

Skal jeg stadig stå til rådighed for job eller uddannelse mv., hvis jeg har småjob?

Ja, det skal du, hvis du er blevet vurderet til at kunne arbejde eller begynde i uddannelse af os i jobcentret (også kaldet ”jobparat” eller ”uddannelsesparat”).

Hvis du fx har et småjob på 10 timer om ugen, så skal du stå til rådighed de resterende 27 timer om ugen. Du er også forpligtet til at møde til samtaler med os og være aktiv jobsøgende.

Et småjob må ikke være en hindring for, at du ikke deltager i tilbud, samtaler m.v. Men indsatsen skal dog planlægges med hensyn til, at du kan passe dit småjob.

Er du jobparat eller åbenlyst uddannelsesparat borger, der arbejder i et småjob, skal du have en erklæring/frigørelsesattest fra arbejdsgiver om, at du vil være frigjort fra sit opsigelsesvarsel, hvis du får tilbudt arbejde. Hvis der ikke foreligger en erklæring/frigørelsesattest, kan du ikke modtage supplerende hjælp til din lønindtægt.

kontakt

Jobcenter København

Gammel Køge Landevej 43, 2500 Valby

Åbningstider

Mandag

08:30 - 15:30

Tirsdag

08:30 - 15:30

Onsdag

08:30 - 15:30

Torsdag

08:30 - 15:30

Fredag

08:30 - 13:00

Telefontider

Mandag

08:30 - 15:30

Tirsdag

08:30 - 15:30

Onsdag

08:30 - 15:30

Torsdag

08:30 - 15:30

Fredag

08:30 - 13:00

Hvis du bliver syg

Er du syg og derfor ikke kan komme til din aftale med jobcentret, skal du ringe til os. Telefonerne åbner kl. 08:00 for sygemelding.