Revalidering

Revalidering er en ordning, der hjælper borgere, der har begrænsninger i deres arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet.

Hvad er revalidering?

Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter til dig, som ikke kan varetage et arbejde af fysiske eller psykiske årsager. Behandlingsmulighederne skal som hovedregel være udtømte.

Hvis du kommer i revalidering, skal du sammen med os i jobcentret lægge en plan for, hvordan du kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Når vi lægger en plan, tager vi hensyn til dine forudsætninger og ønsker til fremtidig beskæftigelse.

Hvad består revalidering konkret af?

Revalidering kan bestå af:

Hvem kan komme i revalidering?

Det er jobcentret, der tager stilling til, om revalidering er en mulighed for dig. Og der er en række betingelser, der skal være opfyldt, før du kan have ret til at komme i revalidering:

  • Du skal have begrænsninger i din arbejdsevne
  • Der skal være en realistisk mulighed for, at revalidering kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse
  • Det er en forudsætning, at de almindelige beskæftigelsesrettede indsatser – eller støtte efter anden lovgivning som f.eks. SU - ikke er tilstrækkelige til at hjælpe dig med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed forsørge dig selv.

Hvad får jeg udbetalt, mens jeg er i revalidering?

Du vil som hovedregel modtage revalideringsydelse. Den svarer til højeste dagpengebeløb, hvis du er over 30 år.

Hvis du er under 30 år, gælder der særlige regler om revalideringsydelsens størrelse

På borger.dk kan du læse, hvor mange penge du kan få i revalideringsydelse. Gå til borger.dk her

Hvordan kommer jeg i revalidering?

  • Hvis du allerede er tilknyttet Jobcenter København eller har været det inden for de seneste tre måneder, skal du kontakte den afdeling, som du er/var tilknyttet.
     
  • Hvis du ikke er tilknyttet Jobcenter København, skal du henvende dig i vores afdeling på Gammel Køge Landevej 43 i Valby.  

Du kan måske få dækket nogle af dine transportudgifter

Hvis du bliver godkendt til revalidering kan du få dækket nogle af dine transportudgifter (befordringsgodtgørelse), hvis din daglige transport tur-retur mellem din bopæl og uddannelsesstedet er mere end 24 km.

Søg befordringsgodtgørelse

Sådan sender du ansøgningsblanketten retur

Vis alle

Digitalt

Send skemaet til os via Digital Post. Du finder linket nederst på siden under "Kontakt".

Med posten

Send skemaet til os på den adresse, du er tilknyttet:

  • Jobcenter København, Gammel Køge Landevej 43, 2500 Valby.
  • Jobcenter København, Sydbanestien 6, 2450 København SV.

Kontakt

Jobcenter København

Gammel Køge Landevej 43

2500 Valby

Åbningstider

Mandag

08:30 - 15:30

Tirsdag

08:30 - 15:30

Onsdag

08:30 - 15:30

Torsdag

08:30 - 15:30

Fredag

08:30 - 13:00

Telefontider

Mandag

08:30 - 15:30

Tirsdag

08:30 - 15:30

Onsdag

08:30 - 15:30

Torsdag

08:30 - 15:30

Fredag

08:30 - 13:00

Hvis du bliver syg

Modtager du kontanthjælp  - ring og aflys din aftale. Telefonerne åbner kl. 8.00 for sygemelding.

 

Modtager du dagpenge - meld dig syg på www.jobnet.dk