Handicap og job

Hvis du har en funktionsnedsættelse, der medfører barrierer, kan du få hjælp til at blive i dit job eller til at finde et nyt.

Det kan vi i Jobcenter København hjælpe dig med

Der er fire forskellige ordninger, som kan være relevante for dig, hvis du har en funktionsnedsættelse, der kan gøre det vanskeligt for dig at få og/eller bevare et arbejde:

De forskellige ordninger

Vis alle

Personlig assistance og tegnsprogstolk

Din arbejdsplads kan ansætte en personlig assistent, der hjælper dig med praktiske opgaver, som du ikke selv kan udføre.

Det kan enten være en vikar eller en kollega, der støtter dig. Det kan dog maksimalt være 20 timer om ugen, hvis du arbejder 37 timer om ugen.

 

Støtte til hjælpemidler og indretning af arbejdsplads

Hvis du har en varig og betydelig funktionsnedsættelse, kan du måske have behov for forskellige hjælpemidler, for at du kan passe dit arbejde. 

Det kan være alt fra ændring af den fysiske indretning af din arbejdsplads til specielle stole, borde osv. 

Særligt løntilskud (isbryderordningen)

Denne ordning er målrettet nyuddannede.

Isbryderordningen har til formål at bryde eventuelle barrierer, som du eventuelt kan have i forbindelse med en nyansættelse, når du på grund af dit handicap ikke har fået erhvervserfaring undervejs i dit studie.

Det er ikke en betingelse, at ansættelsen skal være inden for det ansættelsesområde, som din uddannelse kvalificerer til.

Din arbejdsgiver kan søge refusion af deres lønudgifter til dig. Det betyder, at din arbejdsgiver vil kunne få tilskud til ansættelsen.

Fortrinsadgang til at søge ledige stillinger hos offentlige arbejdsgivere

I nogle tilfælde kan en funktionsnedsættelse betyde, at det er svært at søge job på normale vilkår.

I den forbindelse kan du muligvis få ret til at få fortrinsret, så du i højere grad kommer i betragtning til en jobsamtale hos en arbejdsgiver.

Fortrinsadgangen betyder, at du vil blive indkaldt til jobsamtale, hvis du opfylder de krav, der stilles i stillingsopslaget til uddannelsesniveau.

Hvis du ønsker at vide mere, skal du kontakte os. Du finder vores kontaktinformationer længere nede på siden under ”Kontakt”.

Funktionsnedsættelse eller handicap?

Vis alle

Hvad vil det sige at have en funktionsnedsættelse?

En funktionsnedsættelse er fx høretabet, lammelsen, ordblindheden osv.

En funktionsnedsættelse behøver ikke at være et handicap, men kan i konkrete tilfælde blive det, hvis en person med funktionsnedsættelse møder barrierer i sine omgivelser, som direkte skyldes funktionsnedsættelsen og følgerne af denne, herunder fx på en arbejdsplads.

En funktionsnedsættelse kan man både fødes med, ligesom man også pludselig kan få en funktionsnedsættelse senere i sit liv.

Hvad vil det sige at have et handicap?

Der er tale om et handicap, når en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sansemæssig funktionsnedsættelse medfører barrierer i forhold til personens omgivelser og hindrer vedkommende i fuldt eller delvist at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Det er altså samspillet mellem personens funktionsevne og omgivelserne, der bestemmer betydningen af funktionsnedsættelsen og dermed personens handicap.

Kontakt

Jobcenter København

Gammel Køge Landevej 43

2500 Valby

Åbningstider

Mandag

08:30 - 15:30

Tirsdag

08:30 - 15:30

Onsdag

08:30 - 15:30

Torsdag

08:30 - 15:30

Fredag

08:30 - 13:00

Telefontider

Mandag

08:30 - 15:30

Tirsdag

08:30 - 15:30

Onsdag

08:30 - 15:30

Torsdag

08:30 - 15:30

Fredag

08:30 - 13:00

Hvis du vil skrive til os - uden du har en sag i jobcentret

Digital Post for dig, der ikke har en sag i jobcentret 

 

(Hvis du endnu ikke har været i kontakt med jobcentret, så har du sandsynligvis ikke fået oprettet en sag.)