Mødedato: 12.12.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Referat for Valby Lokaludvalg møde d. 12.12.2023, 18:30