Mødedato: 12.12.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Borgernes Tid

Under dette punkt har alle taleret. Borgerne kan frit møde frem og komme med indspark til Valby Lokaludvalg, bede lokaludvalget om hjælp til en sag, spørge til råds, kritisere en lokaludvalgsbeslutning osv.

Beslutning

Christina Ingerslev fra Pigespejderne i Aalholm fortalte om projektet Fremtidens Spejderhytte. Lokaludvalget udtrykte støtte til projektet og vil følge den videre proces. 
Til top