Mødedato: 12.12.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Godkendelse af dagsordenen

Indstilling og beslutning

Sekretariatet indstiller,
1. at Valby Lokaludvalg godkender dagsordenen

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende med afbud

Flemming Axelsen – suppleres af Kim Lerche Olsen

Thomas N. Thomsen – suppleres af Lars Poulsen

Christian Edelvold Berg –Thomas Bergmann Krogh

Kristina Breyen – ikke muligt at stille suppleant

Fabriczio d’Ottone – ikke muligt at stille suppleant

Fraværende uden afbud

 Søren Roed 

Mødet sluttede kl. 21.23

Thomas Bergmann Krogh gik kl. 20.22

Hanne Kofoed gik kl. 21.00

 
Til top