Mødedato: 12.12.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Nyt fra udvalg

Et af fagudvalgene giver status på arbejdet i udvalget, herunder udvalgets arbejde med dets ansvarsområder i Bydelsplanen, denne gang Miljøgruppen.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg tager orienteringen fra miljøgruppen til efterretning.

Problemstilling

I forlængelse af arbejdet med lokaludvalgets arbejde med Bydelsplan 2023, hvor fagudvalgene hver især har ansvar for de forskellige indsatsområder og projekter, har styregruppen og forpersonskabet besluttet, at denne personkreds afholder minimum 1 møde per kvartal for sikre gennemsigtighed og fremdrift i arbejdet og at fagudvalgene fremover på skift giver en status på deres arbejde på lokaludvalgsmøderne. 

I dag præsenterer miljøgruppen status på deres arbejde, herunder gruppens evaluering af miljøarbejdet i Valby i 2023. 

Løsning

Evaluering af miljøgruppens arbejde i 2023

Miljøgruppen er i 2023 i store træk lykkedes med at gennemføre egen årsplan og har gennemført størstedelen af de planlagte indsatser tilfredsstillende, idet fordelingen af midler mellem de enkelte aktiviteter er blevet flyttet efter aktualitet og gennemslagskraft.  

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. 
Til top