Mødedato: 12.12.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Orientering om kommunikationsplan 2024

Sekretariatet har udarbejdet en kommunikationsplan for Valby Lokaludvalg, som præsenteres til orientering. Planen beskriver, hvordan kommunikationsindsatsen skal bakke op om lokaludvalgets arbejde og indeholder b.la. en række særlige indsatser for 2024.  

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg kommunikerer sine indsatser og beslutninger på en række forskellige kanaler, ligesom sekretariatets borgerrettede opgaver ofte har et kommunikativt ben, der skaber større synlighed. 

Løsning

Sekretariatet udarbejder derfor hvert år en kommunikationsplan, der beskriver, hvordan kommunikationsindsatsen skal bakke op om lokaludvalgets og sekretariatets arbejde. 

Det kommende års kommunikationsplan gennemgås mundtligt af kommunikationsmedarbejder Katrine Clausager Rich på mødet, og der lægges op til en drøftelse af de særlige indsatser for 2024. 

 

 

Sekretariatet orienterer om kommunikationsplanen for 2024. 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt og lokaludvalget gav input til den særlige 2024-indsats med ambassadørprojektet. 
Til top