Mødedato: 12.12.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Godkendelse af miljøplan 2024

Se alle bilag
Miljøgruppen ved Valby Lokaludvalg fremlægger forslag til miljøplan 2024 til lokaludvalgets godkendelse. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg godkender årsplan og budget for miljøarbejdet i Valby 2024.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg ønsker med Årsplan for miljøarbejdet i Valby 2024 at bistå Københavns Kommune med opfyldelse af kommunens ambitiøse planer for byens udvikling inden for klima og miljø.

Løsning

Miljøgruppen har formuleret en årsplan og budget for miljøarbejdet i 2024. Årsplanen indeholder forslag til konkrete miljøaktiviteter i 2024 med fokus primært på klimaindsatser.

Sekretariatet vurderer, at årsplanen for miljøarbejdet i 2024 kan gennemføres indenfor de ressourcer, der er i miljøgruppen og i sekretariatet.

Økonomi

Det samlede budget for Valby Lokaludvalgs miljøarbejde i 2024 er på 325.000 kr. jf. vedtaget puljebudget for 2024. Indstillingen har derfor ingen økonomisk konsekvens ud over det allerede vedtagne.

Projektbeskrivelse og budget for de enkelte projekter fremlægges til udmøntning i lokaludvalget inden igangsætning som øvrige projekter i intern pulje.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. 
Til top