Mødedato: 17.01.2024, kl. 16:30
Mødested: Rådhuset, stuen, værelse 8

Referat for Socialudvalget møde d. 17.01.2024, 16:30