Mødedato: 24.02.2024, kl. 11:00
Mødested: Comwell Holte, Kongevejen 495A, 2840 Holte

Behandling af indkomne ansøgninger til de disponible midler (frist 27. januar 2024)

Se alle bilag

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til i alt 44 ansøgninger om tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler. 40 ansøgninger vedr. tilskud i 2024, 3 ansøgninger vedr. tilskud i 2024-2026, 1 ansøgning vedr. tilskud i 2025-2028.

Der er 16,7 mio. kr. til rådighed i puljen i 2024 jf. bilag 3 og 23,6 mio. kr. til rådighed i puljen i 2025 jf. bilag 3a.

Der er i alt ansøgt for 8,8 mio. kr. i 2024.

Fire ansøgninger til dagens møde opfylder også kriterierne til at modtage støtte fra festivalpuljen i 2024 (bilag 7, bilag 18, bilag 22 og bilag 38). Såfremt udvalget imødekommer disse ansøgninger, kan der henvises finansiering via festivalpuljen for 2024. Der er forud for dagens møde 253.655 kr. til rådighed i festivalpuljen i 2024.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til 40 ansøgninger vedr. tilskud i 2024, 3 ansøgninger vedr. tilskud i 2024-2026, en ansøgning vedr. tilskud i 2025-2028 fra Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler, jf. bilag 1 og bilag 2.

Problemstilling

Der er indkommet i alt 44 ansøgninger (bilag 1 og bilag 2 samt bilag 6-49) om tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler.

Der er samlet ansøgt for 8,8 mio. kr. i 2024, 2,2 mio. kr. i 2025, 2,5 mio. kr. i 2026, 1,3 mio. kr. i 2027 og 1,3 mio. kr.  i 2028.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgningerne.

Løsning

Forvaltningen har gennemgået alle ansøgninger og vurderet, om ansøgningerne opfylder de vedtagne kriterier, hvorvidt der kan ydes generelt eller øremærket tilskud til aktørens lovlige kommunale aktiviteter, samt hvilke ansøgninger der kan henvises til andre puljer. Forvaltningens bemærkninger fremgår af bilag 1.

Forvaltningen har endvidere screenet alle ansøgninger for KFU-medlemmers bestyrelsesposter. Såfremt et KFU-medlem indgår i bestyrelsen hos en ansøger, fremgår det af bilag 1. Der er ikke KFU-medlemmer, der varetager hverv ift. ansøgerne i denne ansøgningsrunde.

Til mødet er der 16,7 mio. kr. i disponible midler i 2024 (bilag 3), 23,6 mio. kr. i disponible midler i 2025 (bilag 3a), 22,3 mio. kr. i disponible midler i 2026 (bilag 3b), 26,9 mio. kr. i 2027 (bilag 3c) og 25,3 mio. kr. i 2028 (bilag 3d).

Økonomi

Såfremt der bevilges tilskud til en eller flere ansøgere, anvises dækning på udvalgets konto 3.35.64.1 (disponible midler).

Der henvises til oversigter over Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler 2024 (bilag 3), Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler 2025 (bilag 3a), Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler 2026 (bilag 3b), Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler 2027 (bilag 3c) og Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler 2028 (bilag 3d).

Videre proces

Såfremt en eller flere ansøgninger imødekommes, vil forvaltningen afklare sagerne og, i givet fald, i dialog med ansøger udarbejde en tilskudsaftale, som indeholder forudsætninger for tilskuddet og målbare succeskriterier. Der vil blive meddelt afslag til de øvrige ansøgere.

 

Søren Tegen Pedersen

                                                          /Mads Kamp Hansen 

 

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 24. februar 2024

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede de indkomne ansøgninger og bevilligede følgende tilskud:

 • Marionet Teatret på tur 2024 (bilag 11) - 228.737 kr. i 2024.
 • Lovpligtig renovering af Bådteatret (bilag 14) - 319.000 kr. i 2024.
 • DANCON/UNFICYP PARADE 16. August 2024 (bilag 17) - 50.000 kr. i 2024.
 • Minoritetskvindernes Kampdag 2024 (bilag 21) - 50.000 kr. i 2024.
 • Ouverture – en døråbner til den klassiske musik for skoleelever (bilag 25) - 203.462 kr. i 2024.
 • Tilskud til betaling af leje for grundareal hvorpå Fremad Valbys klubhus, Bevægelseshuset, er beliggende (bilag 30) - 576.422 kr. i 2024.
 • Foreningsaktivitetet Sparta Atletik og Løb (bilag 39) - 166.819 kr. i 2024.
 • København Dansers aktiviteter i 2024 (bilag 41) - 150.000 kr. i 2024.
 • Podcast med fokus på vilkårene for LGBT+ personers i Københavns fritids-, hverdags- og arbejdsliv (bilag 44) - 55.000 kr. i 2024.
 • Illutron Driftsstøtte 2024-2026 (bilag 47) - 265.000 kr. i 2024, 275.000 kr. i 2025 og 550.000 kr. i 2026.
 • Teatergruppen Batida - Teater i Nordvest 2025-2028 (bilag 48) – 1.100.000 kr. i 2025, 1.100.000 kr. i 2026, 1.100.000 kr. i 2027 og 1.100.000 kr. i 2028.
 • Kulturhavn 2024 (budgetudfordring) – 1.100.000 kr. i 2024.

Bilag

Til top