Mødedato: 07.12.2023, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Referat for Kultur- og Fritidsudvalget møde d. 07.12.2023, 16:00