Mødedato: 23.11.2023, kl. 19:00
Mødested: Karens Minde, Stuen på 1.

Referat for Kongens Enghave Lokaludvalg møde d. 23.11.2023, 19:00