Til dig, som er pårørende til en person med en hjerneskade

Der findes mange forskellige tilbud til dig, der er pårørende voksen eller barn til en person med en hjerneskade.

Når et menneske bliver alvorligt syg, er det helt almindeligt, at man som pårørende - voksen eller barn - også påvirkes.

Du kan selv have brug for aflastning og afløsning, ligesom du kan have brug for rådgivning og støtte til at mestre din egen livssituation som pårørende.

Her kan du se tilbud og patientforeninger, der tilbyder hjælp, støtte og vejledning til dig, der er pårørende til en person, der er ramt af en hjerneskade. 

Tilbud til pårørende voksne

Vis alle

Åben rådgivning (Neurorehabilitering – Kbh)

Tilbuddet er for dig, som er i forløb hos Neurorehabilitering – Kbh, og dine pårørende. Samarbejdspartnere kan også benytte sig af tilbuddet.

Til åben rådgivning kan du få råd og vejledning af Hjerneskadekoordinationen om dine muligheder og tilbud i Københavns Kommune. Det er hver tirsdag kl. 8.30-12.00. Bemærk, at Hjerneskadekoordinationen ikke kan bevillige ydelser. 

Tilmelding er ikke nødvendig, men der kan forekomme ventetid. 

Åben rådgivning foregår på Neurorehabilitering – Kbh.

Få mere information om Åben rådgivning og tidspunkt for næste rådgivning (neurorehabilitering.kk.dk)

Pårørendelinjen og individuel vejledning

Er du pårørende til én, der er alvorligt syg eller svækket? Du kan få information, rådgivning og støtte hos en pårørendevejleder ved at kontakte Pårørendelinjen på telefon 51 64 90 30. Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8-15.

Der er meget, der kan være svært, når man er pårørende til en alvorligt syg eller svækket. Både praktisk og følelsesmæssigt. Du kan føle dig alene om det ansvar, mange pårørende oplever at have. Og måske du føler dig alene med de tanker og følelser, du har.

Mange har gavn af at dele tankerne med en anden person, og ikke alle ønsker eller har mulighed for at inddrage familie og venner. Derfor har Københavns Kommune pårørendevejledere, som er her for at hjælpe dig.

Samtale med pårørendevejleder

Pårørendevejlederen tilbyder uforpligtende støtte og vejledning, uanset hvilken sygdom der har ramt din nære. Samtalen kan foregå enten telefonisk eller ved et personligt møde.

Hos pårørendevejlederen kan du få en samtale om det, du har behov for. Samtalen kan handle om din trivsel, og hvordan du passer på dig selv som pårørende.  Intet er for stort, og intet er for småt.

Det kan for eksempel handle om, at du:

 • kan have svært ved at finde ud af, hvilken hjælp du kan få
 • kan føle dig alene om det ansvar, du måske oplever at have som pårørende
 • har mange tanker og følelser, som fylder
 • oplever, at der er mange forventninger til dig, som er svære
 • har svært ved at tage beslutninger om din og din næres fremtid
 • føler, at du skal være stærk for jer begge.

Pårørendevejlederen kan også give dig viden om og hjælp til at navigere i kommunens tilbud og de mange foreninger og videnscentre, hvor pårørende har mulighed for at få støtte og viden.

Når du kontakter en pårørendevejleder, har du mulighed for at tale i et fortroligt rum. Og du har også mulighed for at være anonym.

Læs mere om tilbuddet

Pårørendekurser

Københavns Kommune tilbyder en række gratis kurser til dig, der er pårørende til et menneske med langvarig sygdom eller svækkelse.

Du kan vælge mellem e-læring, online og fysiske kurser.

På kurserne er der udelukkende fokus på dig som pårørende og på, hvordan du bedre kan trives godt i hverdagen - trods sygdom hos din nærmeste. 

Du får blandt andet redskaber til at mestre manglende overskud, dårlig samvittighed og symptomer på stress. 

Du får også værktøjer til at håndtere svære følelser og til at bede om hjælp. Instruktørerne på kurserne er selv pårørende, og de kender derfor til de følelser, man kan have, og de udfordringer, man kan møde som pårørende. 

Undersøgelser viser, at deltagere efter kurserne oplever større livskvalitet og mindre træthed. De får det bedre psykisk og bliver mere fysisk aktive.

På kurserne introduceres du bl.a. for redskaber til at:

 • Håndtere stress
 • Håndtere træthed og dårlig søvn
 • Håndtere dårlig samvittighed og andre svære følelser
 • Skabe god kommunikation
 • Drage egenomsorg
 • Sætte dig selv mål - og nå dem.

Læs mere om kurserne

Orlov med løn til at passe nærtstående

Du har mulighed for at tage orlov fra dit arbejde, hvis du ønsker at passe en nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom.

Formålet med en sådan ordning kan være at varetage pleje- og omsorgsopgaver over for en nærtstående, som har et omfang, som ikke kan forenes med et erhvervsarbejde.

I pasningsperioden kan du få støtte fra kommunen i op til seks måneder.

Læs mere om orlov med løn til at passe nærtstående

Kort omsorgsophold til din ægtefælle

Hvis du som pårørende til dagligt varetager plejen af en voksen med en hjerneskade, men selv rammes af sygdom eller skal på ferie, så kan den person - fx din ægtefælle - i en kort periode visiteres til et omsorgsophold.

Københavns Kommune kan tilbyde et kort omsorgsophold til personer med fx hjerneskade, som i en kortere periode har et særligt behov for omsorg og pleje.

Læs mere om kort omsorgsophold

Fuldmagt

Hvis du har brug for, at en pårørende eller anden nærtstående person overtager din økonomi, kan du lave en fuldmagt. Det kan være for en periode eller være permanent.

Fuldmagter kan være begrænset til en eller flere opgaver, som du selv specificerer – fx en økonomisk eller digital fuldmagt – eller de kan være af mere bred generel karakter.

Du kan henvende dig til Borgerservice (borger.dk) og få praktisk hjælp til at få overblik over din økonomi.

Som pårørende kan du også henvende dig til Borgerservice for at få vejledning i, hvordan du kan overtage økonomien for en anden, eksempelvis for din mand eller hustru.

Læs mere om fuldmagter i det offentlige (borger.dk)

Værgemål

Nogle personer kan på grund af deres helbred ikke træffe beslutninger om personlige forhold, eksempelvis om de skal flytte, eller beslutninger om deres økonomi. De kan derfor have behov for, at andre træffer beslutningerne for dem. 

I en sådan situation kan det være nødvendigt at komme under et såkaldt værgemål, hvor en anden – en værge – kan handle på dine vegne.

Du kan selv søge om værgemål. Din familie, en værge eller andre myndighedspersonen kan også søge om værgemål.

Det er Familieretshuset som myndighed, der iværksætter et værgemål og fører tilsyn med den beskikkede værge. 

Læs mere om værgemål (borger.dk)

Tilbud til børn, som er pårørende

Vis alle

BørneBuddies

BørneBuddies er et tilbud til børn i alderen 6-15 år, som oplever alvorlig sygdom eller død i nærmeste familie.

Et barn kan få sin egen Buddy i fire måneder i cirka 10 timer om ugen.

En Buddy kan for eksempel følge barnet til fritidsaktiviteter eller andet, som barnet har lyst til - for eksempel at gå i skoven, læse bøger, se film, tegne eller spille bold.

Læs mere om BørneBuddies (kp.dk)

Børn, Unge og Sorg

Børn, Unge & Sorg tilbyder gratis støtte og behandling til børn og unge under 28 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde.

Tilbuddet er gratis, og børn og unge både har mulighed for at få individuel hjælp og møde andre, der står i lignende situationer med familier, der er ramt af enten sygdom eller død.

Læs mere om Børn, Unge og Sorg (sorgcenter.dk)

Patientforeninger

Vis alle

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen er en landsdækkende forening, der arbejder politisk for gode vilkår for personer med hjerneskade. 

Foreningens formål er at arbejde for at forebygge – og bekæmpe følgerne af – erhvervede (det vil sige ikke medfødte) hjerneskader samt at yde støtte til skadede og deres pårørende.

Derudover arrangerer foreningen en række aktiviteter for deres medlemmer – både hjerneskaderamte og pårørende.

Læs mere om Hjerneskadeforeningen (hjerneskadet.dk)

Hjernesagen

Hjernesagen er en landsdækkende forening, der består af omkring 40 meget aktive lokalforeninger, som drives af frivillige kræfter.

Foreningen arbejder politisk for gode vilkår for personer med hjerneskade.

Derudover arrangerer foreningen hver måned møder, foredrag, udflugter og meget andet - både for hjerneskaderamte og pårørende. '

Læs mere om Hjernesagen (hjernesagen.dk)

Vil du vide mere om Københavns Kommunes tilbud til pårørende?

Kontakt Pårørendelinjen på telefon 51 64 90 30, hvis du vil høre mere om tilbud til pårørende i Københavns Kommune.

Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8-15.

Video: Livet som pårørende til en person med en hjerneskade

Det er en stor opgave pludselig at blive pårørende til en person med en hjerneskade. Både som voksen og som barn.

Hør her, hvad der kan være vigtigt at være opmærksom på som pårørende.