Fysisk og mental sundhed for dig med en hjerneskade

Få hjælp til at styrke din krop og dit sind og genvinde dine funktionsevner efter en hjerneskade. 

Du kan deltage i forskellige aktiviteter, kurser og meget andet ud over de indsatser og den hjælp, som er en del af dit rehabiliteringsforløb.

Læs mere i nedenstående om tilbud, der kan bidrage til at styrke krop og sind og hjælpe dig videre. 

Nogle tilbud kan du selv tilmelde dig, mens andre skal bevilges.

Aktiviteter, kurser og andre tilbud

Vis alle

Afasiskolen

Skolen for Apopleksi- og Afasiramte har en række tilbud til personer, der har fået en apopleksi og er ramt af afasi.

Skolen har både kurser med fokus på fysisk træning og kurser med fokus på mental træning. Der er blandt andet talehold, hjernegymnastik og korsang.

Læs mere om Skolen for Apopleksi- og Afasiramte (afasiskolen.dk)

Aktivitets- og samværstilbud (Lions Kollegiet)

Lions Kollegiet har et eksternt og et internt aktivitets- og socialt samværstilbud.

I deres aktivitets- og sociale samværstilbud er der fokus på udvikling, oplevelser og samvær.

Der kan blandt andet være IT, udflugter, sang og musik, kreative og sansestimulerende aktiviteter på programmet.

Begge tilbud har aktiviteter efter dine ønsker og behov og træning i mindre omfang.

Begge tilbud skal du visiteres til af kommunen i Borgercenter Handicap (kk.dk)

Læs mere om samværstilbuddene (lionskollegiet.kk.dk)

Asta Klædemålet (dagtilbud)

Asta Klædemålet er et dagtilbud til blandt andet personer med erhvervet hjerneskade.

Dagtilbuddet har tilbud som fysioterapi, talepædagog, IT-undervisning, glas/porcelænsmaling, billedkunst, fodterapeut, frisør, hobbybetonede aktiviteter, motionshold, gåture og sang.

Asta Klædemålet har deres egen bus, som bruges til ture til skov, strand og museer.

Du skal visiteres til af kommunen i Borgercenter Handicap til tilbuddet.

Læs mere om Asta Klædemålet (asta.dk)

Forebyggende sundhedstilbud

Københavns Kommune har flere forskellige gratis forebyggende og sundhedsfremmende tilbud, som fx rygestopkursus, alkoholbehandling og motionstilbud.

Enkelte tilbud kan du selv tilmelde dig. Andre tilbud kræver henvisning fra din praktiserende læge, hospital eller kommunens visitation.

Læs mere om forebyggende tilbud

Genoptræning og rehabilitering

Efter en hjerneskade kan du have behov for forskellige former for genoptræning og rehabilitering, så du får samme eller flest mulige funktioner tilbage som før hjerneskaden.

Københavns Kommune har en række tilbud, som du kan gøre brug af.

Læs mere om genoptræning og rehabilitering

Hjernetræthed og kognitive vanskeligheder (Center for Specialundervisning)

Oplever du hjernetræthed? Eller har du svært ved fx at fastholde din opmærksomhed, huske eller planlægge din hverdag?

Center for Specialundervisning for Voksne tilbyder specialiseret undervisning, som blandt andet kan hjælpe dig med at forvalte din energi, og styrke dine evner til at koncentrere dig, huske, planlægge, lære nyt mv.

Læs mere om vores tilbud ifm. hjernetræthed og kognitive vanskeligheder (csv.kk.dk)

Høre-, syns- eller talevanskeligheder (Center for Specialundervisning)

Center for Specialundervisning for Voksne kan hjælpe dig med at finde ud af, om du har behov for syns-, tale- eller andre teknologiske hjælpemidler.

Du kan desuden få undervisning i, hvordan du bruger hjælpemidlerne.

Læs mere om vores tilbud ifm. høre-, syns- eller talevanskeligheder (csv.kk.dk)

Bemærk, er du mellem 18 og 64 år og oplever synsvanskeligheder, skal du henvende dig hos Institut for Blinde og Svagsynede (ibos.dk), der kan hjælpe med rådgivning og udredning. 

Idrætsforeningen Hjerneaktivisterne

Idrætsforeningen Hjerneaktivisterne tilbyder mulighed for at dyrke motion sammen med andre, der har en senhjerneskade. Der er fri adgang til fitnesscentret mandag og torsdag i Grøndalscentret. Derudover er der badminton og gymnastik med en instruktør. I slutter af sammen i caféen.

Hvis du vil høre mere om tilbuddet, og hvordan du kan tilmelde dig, så kan du kontakte:

Torben Søderberg, formand

E-mail: torben@muddy.dk

Telefon: 26 70 59 69

Morten Manfeld, instruktør

E-mail: mortenmanfeld@hotmail.com

Telefon: 28 11 65 32

Kilden (arbejdsfællesskab)

Kilden er et tilbud til dig med en hjerneskade, der enten har fået tilkendt førtidspension eller er i et forløb for at afklare din arbejdsevne. Du kan være ramt fysisk såvel som kognitivt.

Kilden er et arbejdsfællesskab med fokus på fremstilling af egne produkter.

Der lægges vægt på det gavnlige i at opretholde en arbejdsidentitet. Derfor er en vis selvhjulpenhed påkrævet (toilet og spisning).

Formålet er sammen at skabe en tryg, ligeværdig, aktiv og meningsfuld dagligdag, der giver mulighed for at udvikle eller vedligeholde din arbejdsevne og jobmuligheder.

Kilden er et tilbud, der kræver bevilling fra kommunen.

Læs mere om Kilden (incita.dk)

Psykologhjælp

Når du bliver ramt af en alvorligt invaliderende sygdom som fx hjerneskade, kan du få en henvisning til en privatpraktiserende psykolog og få økonomisk tilskud til betaling.

Henvisningen får du af din egen læge.

Stress, angst og depression (Center for Mental Sundhed)

Det kan udfordre ens mentale helbred at få en hjerneskade. Få hjælp til at håndtere stress, angst og depression hos Center for Mental Sundhed.

Alle tilbuddene er forebyggende og gratis, når du har fået en henvisning.

Læs mere om håndtering af stress, angst og depression (mentalsundhed.kk.dk)

Synsvanskeligheder (Instituttet for Blinde og Svagsynede)

 Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS) er et nationalt kompetence- og rehabiliteringscenter for blinde og svagsynede. Hvis du oplever vedvarende skader på dit syn efter en hjerneskade, kan du få hjælp gennem IBOS.

For personer med synsnedsættelse eller blindhed tilbyder centret:

  • rådgivning
  • udredning,
  • individuelt tilrettelagte rehabiliteringstilbud
  • botræning og boophold
  • beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud
  • undervisning og uddannelse.

Læs mere om Instituttet for Blinde og Svagsynede (ibos.dk)

Vederlagsfri fysioterapi

Hvis du har vedvarende funktionsnedsættelser som følge af fx en hjerneskade, er du berettiget til vederlagsfri fysioterapi med henblik på at forbedre funktioner, vedligeholde eller forhale forringelse af funktioner.

Vederlagsfri fysioterapi er gratis.

Afhængigt af dit behov for træning kan du henvises enten til individuel behandling eller holdtræning på en fysioterapiklinik. 

Du skal have henvisning fra en læge for at få vederlagsfri fysioterapi. Det kan enten være din praktiserende læge eller en speciallæge.

Du har frit valg i forhold til hvilken privatpraktiserende fysioterapeut, du vil gå hos.

Læs mere om vederlagsfri fysioterapi

Støtte til kørsel og transport

Har du på grund af en erhvervet hjerneskade fået svært ved at anvende private eller offentlige transportmidler, har du mulighed for at søge om Flextrafik eller støtte til handicapbil.

Du kan også have mulighed for at søge om ledsagelse ved kørsel, handicapparkeringskort og andet.

Læs mere om dine muligheder for støtte til kørsel og transport

Video: Aktiv hverdag efter en hjerneskade

Efter en hjerneskade kan det være en god ide at fortætte med de aktiviteter, du tidligere har fundet glæde ved - også selv om, du måske skal udføre aktiviteten på en ny måde.