Hjælpemidler og boligændringer efter en hjerneskade

Hvis du har fået en hjerneskade, kan du have brug for et hjælpemiddel eller boligændringer for at kunne klare hverdagens daglige gøremål.

Hvis du har svært ved fx at gå, tage tøj på eller udføre andre aktiviteter i din dagligdag, så kan du have mulighed for at søge om hjælpemidler eller boligændringer i dit eget hjem.

Du kan også få brug for et nyt sted at bo – enten fast eller for en periode.

Tilbud om hjælpemidler og boligændringer

Vis alle

Hjælpemidler

Et hjælpemiddel kan være mange ting: Alt fra kompressionsstrømper til en rollator eller en kørestol. 

Fælles for dem alle er, at de skal hjælpe dig med blive mere selvhjulpen, så du kan klare dine praktiske opgaver og ærinder i dagligdagen.

Du have brug for et hjælpemiddel i kortere eller længere tid. Hvis du har brug for et hjælpemiddel i en midlertidig periode, efter du har været indlagt på hospitalet, er det muligt at låne et af hospitalet.

Har du brug for hjælpemidler til varigt brug, kan du søge om dem i Københavns Kommune. For at få bevilget hjælpemidler skal du have et varigt og væsentligt behov.

Søg om hjælpemidler, hvis du er under 65 år

Søg om hjælpemidler, hvis du er 65 år eller derover (hjaelpemidler.kk.dk)

Boligændringer

Boligændringer kan hjælpe dig med at færdes mere ubesværet og sikkert i din bolig. 

Hjælp til nødvendig boligindretning dækker fx over at få fjernet dørtrin, få sat en trappelift op eller få sat særlige greb op i badeværelset, så du bedre kan holde balancen.

Du kan få udført boligændringer, uanset om du bor til leje, er andelshaver eller ejer din bolig. Vær opmærksom på, at din udlejer eller forening skal acceptere visse boligændringer.

For at du kan få bevilget boligændringer fra kommunen, skal ændringerne af din bolig være nødvendige for at gøre din bolig egnet som opholdssted.

Din situation vil blive vurderet ud fra dit samlede behov, fx boligændringer, hjælpemidler eller hjemmepleje. Alternativt kan du søge om en ældrebolig. Se i boksen herunder, hvordan du søger om boligændringer.

Søg om boligændringer, hvis du er under 65 år

Søg om boligændringer, hvis du er 65 år eller derover (hjaelpemidler.kk.dk)

Ny bolig

Der kan opstå udfordringer, der gør, at du ikke kan bo i din egen bolig, efter du har fået en hjerneskade. For eksempel hvis dit behov for støtte ikke kan imødekommes i din egen bolig.

Sammen med kommunen kan du se på, om du har brug at bo et andet sted midlertidigt, eller at du hellere skal flytte til en anden fast bolig.

Se botilbud for dig under 65 år (handicap.kk.dk)

Se boligtilbud for dig på 65 år eller derover

 

Økonomisk støtte ved flytning

Hvis du skal flytte i en ny bolig, kan det betyde ændringer i din økonomi. Du kan blandt andet søge om tilskud til flytning og boligstøtte.

Der er også andre muligheder for økonomiske for dig, der har fået en hjerneskade. 

Ring til Hjerneskadetelefonen

Ring til Hjerneskadetelefonen på telefon 23 47 00 49.

Telefonen er åben mandag og fredag kl. 10-12.

Bag Hjerneskadetelefonen står Hjerneskadekoordinationen, som består af fire hjerneskadekoordinatorer og en sundhedsfaglig konsulent.