Hjælp og støtte i hverdagen til dig med en hjerneskade

Efter en hjerneskade kan du få brug for hjælp til praktiske gøremål og personlig pleje samt socialpædagogisk støtte.

Der findes en række tilbud, du kan søge, hvis du har brug for hjælp eller støtte i hverdagen efter en hjerneskade.

Læs mere om, hvad du har af muligheder og rettigheder i kommunen herunder.

Tilbud om hjælp og støtte

Vis alle

Bo- og aktivitetstilbud efter en hjerneskade

Hvis du stadig har brug for hjælp efter din rehabilitering, kan du få et længerevarende forløb, bostøtte eller andre tilbud på Lions Kollegiet.

Lions Kollegiets i Center for Erhvervet Hjerneskade tilbyder rehabilitering og bo- og aktivitetstilbud til dig med en svær og kompleks hjerneskade.

Her vil du fx kunne få:

  • Et længerevarende neurorehabiliteringsforløb på Lions Kollegiet
  • Permanent bostøtte på Lions Kollegiet og Verahus, hvis du oplever varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • Aktivitets- og samværstilbud.

Læs mere om Lions Kollegiets tilbud (lionskollegiet.kk.dk)

Praktisk hjælp og personlig pleje (hjemmepleje)

Har du svært ved fx at købe ind, gå i bad selv eller gøre rent i hjemmet, kan du søge om praktisk hjælp og støtte til dette, så du bedre kan klare din hverdag.

Det er kommunen, der i samarbejde med dig og dine pårørende, vurderer, hvor meget og hvilken hjælp og støtte, du har behov for.

Det er Socialforvaltningen, der varetager din hjemmepleje, hvis du er under 65 år.

Du kan også søge om hjælp og støtte, hvis du er over 65 år og ikke længere kan klare personlig pleje eller praktiske opgaver.

Læs mere og søg om støtte til hjemmepleje

Bostøtte

Det kan være en stor hjælp at modtage bostøtte, så du kan klare dig bedst muligt i dit eget hjem efter en hjerneskade.

En bostøtte kan hjælpe dig til at få struktur på din hverdag.

Bostøtten kan også støtte dig i at udvikle og vedligeholde færdigheder, som kan hjælpe dig til at klare dig bedre på egen hånd. 

Læs mere om bostøtte til dig, der har en erhvervet hjerneskade

Hjælp til strukturering af dagligdagen (hjemmevejleder)

Hvis du har nedsat funktionsevne og er over 18 år, kan du søge om at få støtte til at leve et selvstændigt liv i din bolig. 

En hjemmevejleder kan støtte dig i at opretholde et selvstændigt liv i egen bolig i videst muligt omfang. Hjemmevejledning kaldes også bostøtte.

Du kan få hjemmevejledning til fx udvikling af konkrete færdigheder eller støtte til at strukturere og koordinere praktiske opgaver i dit hjem.

Læs mere og søg om hjemmevejleder/bostøtte

Personlig ledsagelse til aktiviteter uden for hjemmet

Hvis du er mellem 12-67 år og ikke kan færdes på egen hånd, kan du søge om personlig ledsagelse til aktiviteter uden for hjemmet.

Du kan søge om op til 15 timers ledsagelse hver måned til kulturelle og sociale aktiviteter uden for hjemmet. Formålet med ledsagerordningen er at give personer med handicap større handlefrihed og mulighed for at deltage i aktiviteter på egen hånd uden at være afhængig af pårørende.

Læs mere og søg om ledsagerordningen

Ring til Hjerneskadetelefonen

Ring til Hjerneskadetelefonen på telefon 23 47 00 49, hvis du vil høre mere om mulighederne for hjælp og støtte i hverdagen.

Telefonen er åben mandag og fredag kl. 10-12.

Bag Hjerneskadetelefonen står Hjerneskadekoordinationen, som består af fire hjerneskadekoordinatorer og en sundhedsfaglig konsulent.

Video: Aktiv hverdag efter en hjerneskade

Aktivitet i hverdagen har betydning for, hvordan mennesker trives. Du kan måske ikke udføre aktiviteter på samme måde som før din hjerneskaden, men ofte kan hjælpemidler eller hjælp fra andre gøre det muligt at udføre på en ny måde.