Genoptræning og rehabilitering efter en hjerneskade

Efter en hjerneskade kan du have behov for forskellige former for genoptræning og rehabilitering.

Formålet med både rehabilitering og genoptræning er, at du får samme eller flest mulige funktioner tilbage som før hjerneskaden. Derfor har Københavns Kommune en række tilbud, som du kan gøre brug af.

Genoptræning handler om træning af din krops funktioner eller færdigheder som for eksempel at gå i bad eller at tage tøj på. 

Genoptræningstilbud

Vis alle

Genoptræning uden og efter hospitalsophold

Du kan få genoptræning i kommunen i en tidsbegrænset periode, hvis din fysiske funktion er blevet væsentligt svækket på grund af hjerneskade. Du kan få et genoptræningsforløb enten uden eller efter et hospitalsophold.

Læs mere om dine muligheder for genoptræning uden hospitalsophold

Læs mere om genoptræning efter hospitalsophold

Neurorehabilitering – Kbh varetager din genoptræning, hvis du er udskrevet fra hospitalet med en genoptræningsplan.

Læs mere om genoptræning på Neurorehabilitering - Kbh

Du kan læse om Neurorehabilitering – Kbh på neurorehabilitering.kk.dk.

Specialundervisning for voksne med en hjerneskade

Efter du er blevet ramt af en hjerneskade, kan du opleve problemer med for eksempel at tale, læse, skrive, huske eller planlægge.

Du kan genoptræne og forbedre denne type vanskeligheder med specialundervisning, som giver dig redskaber til at håndtere vanskelighederne. 

Specialundervisningen vil foregå i en tidsbegrænset periode, hvor du sammen med din underviser sætter nogle mål for undervisningen.

Undervisningen kræver, at du deltager aktivt og er motiveret for at arbejde med dine vanskeligheder.

Hjælpemidler til høre-, syns- eller talevanskeligheder

Center for Specialundervisning for Voksne kan hjælpe dig med at finde ud af, om du har behov for syns-, tale- eller andre teknologiske hjælpemidler. Du kan desuden få undervisning i, hvordan du bruger hjælpemidlerne.

Læs mere om vores tilbud ifm. høre-, syns- eller talevanskeligheder (csv.kk.dk)

Bemærk, er du mellem 18 og 64 år og oplever synsvanskeligheder, skal du henvende dig hos Institut for Blinde og Svagsynede (ibos.dk), der kan hjælpe med rådgivning og udredning. 

Vedligeholdende træning

Vedligeholdende træning er et midlertidigt tilbud til dig, der har en fysisk funktionsnedsættelse og har behov for træning for fx fortsat at kunne færdes i egen bolig eller komme på gaden.

Vedligeholdende træning tilbydes ofte i forlængelse af et genoptræningsforløb.

Træningen kan koordineres med andre former for hjælp i hjemmet, fx praktisk hjælp eller personlig pleje.

Læs mere om vedligeholdende træning

Vederlagsfri fysioterapi

Hvis du har vedvarende funktionsnedsættelser som følge af fx hjerneskade, er du berettiget til vederlagsfri fysioterapi med henblik på at forbedre funktioner, vedligeholde eller forhale forringelse af funktioner.

Vederlagsfri fysioterapi er gratis.

Afhængigt af dit behov for træning kan du henvises enten til individuel behandling eller holdtræning på en fysioterapiklinik. 

Du skal have henvisning fra en læge for at få vederlagsfri fysioterapi. Det kan enten være din praktiserende læge eller en speciallæge.

Du har frit valg i forhold til hvilken privatpraktiserende fysioterapeut, du vil gå hos.

Læs mere om vederlagsfri fysioterapi

Rehabilitering fokuserer bredere på de følger, hjerneskaden kan have påvirket. Det kan både være i forhold til din uddannelse eller arbejde, dit sociale liv og dine fysiske færdigheder.

Rehabiliteringstilbud

Vis alle

Specialiseret rehabilitering efter en hjerneskade

Specialiseret rehabilitering er til dig, der har fået en svær hjerneskade med omfattende følger.

Du vil få tilbudt et forløb, hvor du mødes af et tværfagligt team med særlige neurofaglige kompetencer.

Sådan får du et forløb

Det er hospitalet, der på baggrund af undersøgelser og vurderinger beslutter, om du har brug for et tilbud om specialiseret rehabilitering. Og det er din kommune, der tilrettelægger dit forløb i tæt samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende, herunder beslutter om du har behov for et ambulant forløb eller et døgnophold.

Hvis du har behov for et specialiseret rehabiliteringsforløb, besøger kommunens hjerneskadekoordinator dig og dine eventuelle pårørende på hospitalet.

Har du behov for et døgnophold, får du mulighed for at vælge imellem Neurorehabilitering – Kbh (neurorehabilitering.kk.dk) eller hos en af de private leverandører. 

Læs mere om rehabilitering på Neurorehabilitering - Kbh

Private leverandører

Den private leverandører vil enten være Center for Neurorehabilitering på Filadelfia (filadelfia.dk) eller Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter (forenedecare.dk).

Hvis du vælger et ophold hos en privat leverandør, vil kommunen løbende være i dialog med denne om, hvordan det går med din rehabilitering.

Bo- og aktivitetstilbud efter en hjerneskade

Lions Kollegiets i Center for Erhvervet Hjerneskade tilbyder rehabilitering og bo- og aktivitetstilbud til dig med en svær og kompleks hjerneskade. Her vil du fx kunne få:

  • Et længerevarende neurorehabiliteringsforløb på Lions Kollegiet
  • Permanent bostøtte på Lions Kollegiet og Verahus, hvis du oplever varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • Aktivitets- og samværstilbud.

På Lions Kollegiet får du et team omring dig med medarbejdere med forskellig faglig baggrund. Teamet består af pædagoger, sosu-assistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker og neuropsykologer.

Sammen vil I afdække og identificere de områder, hvor du har behov for træning, hjælp og støtte, gennem observationer, samvær, samtaler og test.

Du får en kontaktperson fra teamet, som sammen med dig og det øvrige team sammensætter et forløb på baggrund af den tværfaglige udredning.

Forløbet kan hjælpe dig med at opnå dine mål.​ Dine pårørende kan også deltage i forløbet.

Læs mere om Lions Kollegiets tilbud (lionskollegiet.kk.dk)

Andre aktiviteter, kurser og tilbud

Der findes flere aktiviteter, kurser og tilbud, som kan hjælpe dig med at styrke din krop og dit sind og genvinde dine funktionsevner efter en hjerneskade. 

Nogle tilbud kan du selv tilmelde dig, mens andre skal bevilges.

Læs om andre tilbud til dig med en hjerneskade

Støtte til kørsel og transport

Har du på grund af en erhvervet hjerneskade fået svært ved at anvende private eller offentlige transportmidler, har du mulighed for at søge om Flextrafik eller støtte til handicapbil.

Du kan også have mulighed for at søge om ledsagelse ved kørsel, handicapparkeringskort og andet.

Læs mere om dine muligheder

Kurts forløb efter en hjerneskade

I 2014 blev Kurts liv forandret. Han faldt ned af trappen og fik kraniebrud og en hjerneskade. Efter Kurt havde været på hospitalet, blev han udskrevet og begyndte i et rehabiliteringsforløb i Københavns Kommune.

Besøg ordbogen

Neurorehabilitering – Kbh har lavet en ordbog.

Hvis du eller dine pårørende støder på svære ord i journaler eller breve fra hospitalet eller kommunen, kan I slå ordet op i ordbogen.